TRŽNICA POKLICEV za učence 8. in 9. razredov

TRŽNICA POKLICEV za učence 8. in 9. razredov

Izbira poklica je ena izmed življenjsko pomembnih odločitev, zato želimo pred vpisom v srednje šole to težko odločitev olajšati tako, da učencem  predstavimo različne poklice in srednje šole.

Vabimo vas, da v sredo, 23. 10. 2019,  med 17. in 18. uro obiščete »TRŽNICO POKLICEV«.

V tem času se boste lahko pogovorili s predstavniki srednjih šol in njihovimi učenci, pridobili informacije iz prve roke, prejeli informativni material in si ogledali izdelke učencev njihovih šol.

Predstavitev poklicev oz. šol bo potekala v Kulturnem domu v Hočah.

Vabimo vas, da priložnost izkoristite in tako pridobite nove informacije, ki bodo pomagale pri izbiri poklica oz. srednje šole.

Prosimo starše, da zaradi gneče svoje avtomobile parkirate pri OŠ Dušana Flisa Hoče.

 

Dragica Borko, šol. svet. delavka

Svetovni dan hrane

Svetovni dan hrane

  1. oktobra praznujemo SVETOVNI DAN HRANE. Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo (FAO) je določila temo letošnjega dne “Naša dejanja so naša prihodnost” in »Z zdravim prehranjevanjem za svet brez lakote«.

Različne mednarodne in nacionalne organizacije, ki delujejo na področju prehranjevanja, se odločajo za poudarke pri osrednji temi. Tako je Mednarodna zveza gibanj za ekološko kmetijstvo (IFOAM) povabila, da se ob svetovnem dnevu hrane tudi vzgojno-izobraževalne ustanove vključijo z različnimi aktivnostmi pod sloganom “POŠTENA HRANA”.

Prav je, da se zavedamo, da je Slovenija ena izmed redkih držav, ki ima organiziran sistem prehrane otrok in mladostnikov. Ta organiziran sistem prehrane je urejen na nivoju države in je tudi uzakonjen. Zato ima šola pomembno vzgojno in izobraževalno vlogo pri razvijanju zavesti o zdravi prehrani, zdravih prehranjevalnih navadah, kulturi prehranjevanja in odgovornega odnosa do sebe in svojega zdravja.

Zato vas spodbujamo k poglobljenemu razmišljanju in aktivnostim o pomembnosti prehrane in prehranjevanja, čemur je tudi posvečen SVETOVNI DAN HRANE – 16. OKTOBER.

Irena Simčič, svetovalka za gospodinjstvo,

Zavod RS za šolstvo

EVAKUACIJSKA VAJA NA OSNOVNI ŠOLI HOČE, PODRUŽNIČNI ŠOLI REKA – POHORJE IN VRTCU HOČE (ter BOHOVA) OB MESECU POŽARNE VARNOSTI

V skladu z Zakonom o varstvu pred požarom morajo uporabniki požarno ogroženih objektov enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru. Tako smo 8. 10. 2019, v mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti, na šoli v Hočah in podružnični šoli Reka – Pohorje ter v vrtcu Hoče in Bohova v sodelovanju z gasilskimi društvi Hoče, Bohova in Hotinja vas izvedli evakuacijsko – gasilsko vajo. Letos drugače kot v prejšnjih letih, saj je potekala hkrati na različnih lokacijah, ker veljajo zaradi novogradnje vrtca v Hočah trenutne prostorske spremembe. Vajo smo skrbno načrtovali in uspešno izvedli. Učenci  in otroci so hitro zapustili šolo in vrtec ter se zbrali na določenih evakuacijskih prostorih. Z zanimanjem so spremljali prihod gasilcev in njihovo intervencijo, še posebej prikaz reševanja poškodovanih učencev. Po končani akciji je sledila predaja raporta in analiza evakuacijske vaje. V nagovoru sem zbranim učencem, otrokom in zaposlenim poudaril pomen delovanja prostovoljnih gasilskih društev, v Reki je to obveznost opravila vodja podružnične šole Lidija Šoštarić. Na vaji je bil prisoten tudi župan občine Hoče – Slivnica Marko Soršak.

Učenci, otroci in zaposleni so usvojili in obnovili nova praktična znanja, za katera upam, da jih pa »zares« nikoli ne bodo potrebovali.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem gasilcem za vestno in požrtvovalno opravljanje prostovoljnega gasilskega dela ter za vso pomoč, ki nam jo nudijo.

Naj nam bo gasilski  pozdrav NA POMOČ zares le pozdrav, ne pa tudi resnični klic na pomoč.

 

Hoče, 9. 10. 2019                                 Alojz Velički, ravnatelj OŠ Dušana Flisa Hoče

 

[Galerija ni najdena]
Dostopnost