Obvestilo

Obvestilo

Spoštovani,

danes, 25. 9. 2020, so nas iz NIJZ obvestili, da je v eni skupini vrtca Hoče potrjena okužba na test Covid- 19. Po navodilih NIJZ je vsem v tej vzgojni skupini (vzgojiteljici, pomočnici vzgojiteljice in otrokom) odrejena 10-dnevna karantena od datuma zadnjega stika, in sicer od 23. 9. do vključno 2. 10. 2020. Za vse ostale skupine otrok v vrtcu poteka delo nespremenjeno po programu. Ponovno vas prosimo, da vsi skupaj dosledno upoštevamo ukrepe, ki varujejo naše zdravje. V želji, da ostanemo zdravi in da v vrtcu in tudi v Šoli zajezimo širjenje koronavirusa v samem začetku, vas lepo pozdravljam.

Alojz Velički, ravnatelj

Priponka

Šolski sklad

Šolski sklad

V šolskem letu 2019/2020 je Upravni odbor Šolskega sklada Osnovne Šole Dušana Flisa Hoče nadaljeval z uresničevanjem nalog, opredeljenih v Pravilniku o delovanju šolskega sklada.
V priponki se nahaja zaključno poročilo OŠ DUŠANA FLISA HOČE za šolsko leto 2019/2020.
V novem šolskem letu pa bi želeli sredstva šolskega sklada porabiti za nakup igral v »zunanji šolski učilnici« in ureditev šolske kolesarnice.

Prvošolci in Dan zlatih knjig

Prvošolci in Dan zlatih knjig

V četrtek, 17. 9. 2020, so knjižnico napolnili mladi bralci, naši prvošolci. 17. september je namreč začetek nove bralne sezone za Prežihovo bralno značko in rojstni datum pisatelja Franceta Bevka.

Ob slovesnem začetku njihovega šolanja in ob 60-letnici spodbujanju branja v okviru Prežihove bralne značke jim Društvo Bralna značka Slovenije letos podarja slikanico Slavka Pregla Smejalnik in cvililna zavora. Poleg knjige, ki so jo prejeli in jo bodo lahko obdržali zase, pa so si učenci prvič tudi sami izposodili knjigo iz šolske knjižnice ter spoznali, da ima vsaka knjiga svoj prostor, da je potrebno z njo ustrezno rokovati in da je branje prijetno in zabavno.


Slika 1: Učenci 1. a s podarjeno knjigo Smejalnik in cvililna zavora (Foto: Vlasta Smrdel)

Slika 2: Muce copatarice učencev 1. a (Foto: Vlasta Smrdel)

Slika 3: Učenci 1. b na obisku v šolski knjižnici (Foto: Patricija Hren)

Slika 4: Učenci 1. b spoznavajo, da ima vsaka knjiga v knjižnici svoje mesto

Lidija Mazgan, knjižničarka
Hoče, 21. 9. 2020

GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI!

GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI!

V letošnjem šolskem letu smo se priključili projektu: »Trajnostna mobilnost v vrtcih In osnovnih šolah.«

V ta namen bomo izvajali aktivnost: GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI!

Glavni cilj projekta je spremeniti potovalne navade otrok v šolo ter posledično zmanjšati motorni promet v okolici šole. Otroke želimo spodbuditi, da bi v šolo prihajali peš, s kolesom, z rolerji,  s skirojem … torej na trajnostni način..

Želimo si, da bi se naši otroci na poti v šolo in iz nje družili. Prihod v šolo na trajnostni način je dobra popotnica za večjo samostojnost, manj stresno delo v šoli in boljšo organiziranost ter odgovornost za delo. Zato spodbujajmo otroke k gibanju!

Dejavnosti na naši šoli bodo potekale v času EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI, to je od  21.9. do 25. 9. 2020.

min.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«

Mini olimpijada

Mini olimpijada

Spoštovani starši,

jutri se bo v dopoldanskem času odvijala na šoli Mini olimpijada, zato bodo parkirišča za Večnamensko športno dvorano zaprta.

Promet bo nekoliko oviran, zato prosimo za razumevanje.

 

Postopek za pridobitev statusa športnika ali statusa mladega umetnika

Postopek za pridobitev statusa športnika ali statusa mladega umetnika

Zakon o osnovni šoli določa, da se posameznik lahko registrira kot perspektivni športnik, če je star najmanj 12 let (v posebnih primerih tudi v koledarskem letu, ko dopolni 10 let), je član športnega društva, ki je včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Status vrhunskega športnika lahko pridobi športnik, ki dopolni starost 14 let (33. člen ZŠpo) in je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.

Iz določb ZŠpo-1 tako izhaja, da učenci v OŠ praviloma ne morejo pridobiti status vrhunskega športnika, saj še ne tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih v absolutni starostni kategoriji.

vlogi za pridobitev statusa priporočamo, da se  priloži potrdilo športnega kluba oziroma za status umetnika potrdilo plesne šole ali Konservatorija za glasbo in balet.

Obrazca »vloga« in  »potrdilo« najdete v »meniju za starše« med Pravilniki. Tam se nahajajo tudi Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti, kjer lahko preverite tudi pogoje za pridobitev statusov.

Vlogo in potrdilo za dodelitev statusa lahko oddate razredniku ali šolski svetovalni delavki.

Pred odločitvijo o dodelitvi, vloge pregleda Komisija za preverjanje pogojev statusa.

Odločbo izda ravnatelj, vendar si mora pred dodelitvijo pridobiti mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Priporočamo vam, da  vlogo z dokazili izpolnite in oddate do 25. 9. 2020.

 Pripravila šolska svetovalna delavka:

Dragica Borko

Dostopnost