NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – INFORMACIJE ZA STARŠE IN UČENCE

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – INFORMACIJE ZA STARŠE IN UČENCE

NPZ je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole.

Cilj NPZ-ja je preveriti doseganje standardov znanja, določenih z učnimi načrti in pridobiti dodatne informacije o kakovosti znanja učencev.

NPZ se opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole in je za učence obvezno.

Ob koncu 6. razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika.

Ob koncu 9. razreda pa se poleg slovenščine in matematike preverja znanje iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister za šolstvo. Ta predmet je letos za naše učence 9. razredov zgodovina.

Na isti dan učenec opravlja znanje le iz enega predmeta. Preverjanje se pri posameznem predmetu opravlja pisno. Vsi učenci opravljajo NPZ iz določenega predmeta istega dne ob isti uri. Opravljanje NPZ se bo pričelo ob 8.30 in se zaključilo ob 9.30.

Učenci bodo informacije o poteku in izvedbi NPZ dobili pri razrednih urah.

Nacionalno preverjanje znanja se izvede v enem roku in bo potekalo:

v torek, 4. 5. 2021 – slovenščina za 6. in 9. razrede,

v četrtek, 6. 5. 2021 – matematika za 6. in 9. razrede,

v ponedeljek, 10. 5. 2021 – angleščina za 6. in zgodovina za 9. razrede.

Staršem in učencem 6. in 9. razredov bodo omogočeni vpogledi v ovrednotene preizkuse in izpise dosežkov preko spletnega portala http//npz.ric.si.

Za 9. razrede bo vpogled možen od 1. 6. do 3. 6. 2021 in za 6. razrede od 7. 6. do 9. 6. 2021.

Dosežek učenca ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole.

Dosežki učencev 9. razredov pri NPZ se v letošnjem letu ne bodo upoštevali pri omejitvah vpisa v srednjo šolo.

Učenci s posebnimi potrebami so upravičeni do prilagojenega izvajanja NPZ.

Več informacij lahko pridobite iz Informacij za učence in starše, ki jih je izdal Državni izpitni center in objavil na spletni strani http://www.ric.si.

Pripravila: Dragica Borko, šol. svet. delavka

Vzgojno-izobraževalno delo od 12. 4. 2021 dalje

Vzgojno-izobraževalno delo od 12. 4. 2021 dalje

Spoštovani starši in skrbniki!

V ponedeljek, 12. 4. 2021, se ponovno za vse otroke in učence odpirata vrtca Hoče in Rogoza ter šoli v Hočah in Reki. Pravila in omejitve ostajajo v celoti enaka, kot so veljala v tednu pred zaprtjem. Delo bo potekalo v stalnih skupinah »mehurčkih«, veliko se bodo zračili prostori, športne aktivnosti se bodo kot v največji meri odvijale zunaj na prostem.

Hoče, 8. 4. 2021                                                      Alojz Velički, ravnatelj

Priloga: Okrožnica MIZŠ, z dne 8. 4. 2021 (.pdf)

EKO DAN, NI ZAMAN

EKO DAN, NI ZAMAN

Spoštovani učenci in starši!

V soboto, 10. 4. 2021, imamo tehniški dan – EKO DAN, NI ZAMAN.

Letošnja tema je GOZD. Zamislili smo si, da bi ta dan, če se le da, preživeli v gozdu. Na spodnji povezavi najdete nekaj namigov, ki jih lahko uporabite za aktivnosti, povezane z letošnjo temo.

Preden se odpravite v gozd, se ne pozabite zaščititi proti klopom!

Eko pozdrav!

https://padlet.com/majapetrovickos/ig8nrbiiqkb39t6j

2. APRIL – MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE

2. APRIL – MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE

Berimo otroške knjige, da se bodo zgladile gube na čelu starega sveta

 

Takoj za dnevom lažnivih kljukcev, 1. aprilom, nastopi mednarodni, svetovni dan knjig za otroke. Prav je tako. V teh dišečih, lepo okrašenih knjigah je 1001 resnica, tisoč občutkov in dogodivščin v davnini in do današnjih dni: pod soncem in pod žarki lune, iz mitskih korenin pod zemljo in iz sanjske preje, kjer je vse zlahka res, če prinaša dobro – in srečen konec.

Vsa velika literatura rase iz teh resnic prve otroške knjige, ki se napaja in poji ob toku prvinskega življenja. Od tisočerih zrn soli, tisočerih zrnc cvetnega prahu, iz rojev črk in besed na pisanem papirju. Naj nam bo v veselje: malim in velikim. Dajmo ga z veseljem deliti z drugimi v svoji bližini.

Berimo otroške knjige, da se bodo zgladile gube na čelu starega sveta.

 

Poslanica MARKA KRAVOSA, predsednika Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS

 

 

Spoštovani starši in učenci!

Ob 2. aprilu – mednarodnem dnevu knjig za otroke naj vas povabim, da se mi pridružite k branju kakovostnih knjig. V času, ko nam knjižnice niso dostopne, vzemite v roke nekaj z vaše domače knjižne poličke, morda kaj zelo starega in pokukajte noter, presenetilo vas bo, kako staro je in še vedno zanimivo. Odrasli se spomnite knjig iz otroških dni, otroci pa povprašajte svoje starše ali stare starše, kaj so brali, ko so bili vaših let. Zagotovo boste našli kaj zanimivega za branje.

Ena izmed avtoric, katere dela letos predlagam v branje je Kristina Brenkova, ki je žal ni več med nami. Bila je mladinska pisateljica, pesnica, prevajalka, doktorica znanosti, urednica knjig za otroke in mladino pri založbi Mladinska knjiga. Izdala je veliko slikanic, pravljic in zgodb za otroke do dvanajstega leta starosti in v ta namen zasnovala knjižne zbirke: Najdihojca, Čebelica, Velike slikanice, Cicibanova knjižnica, Zlata ptica, Mladi oder, Lutkovni oder. Iz svetovne književnosti je izbrala in uredila najboljša dela s področja otroške in mladinske književnosti.

Letos praznujemo 110. obletnico njenega rojstva. V Mestni knjižnici Ljubljana so pripravili bralno spodbujevalno akcijo, kjer najdete naslove njenih lastnih književnih del, prevodov, zbirk, ki jih je uredila ter nekaj o njenem življenju in delu.

Mozaik  (odprite kamenčke mozaika Kristine Brenkove)

Glasba besed Kristine Brenkove in besede o glasbi: 110 kakovostnih bralnih predlogov

(poglejte si naslove njenih zimzelenih in nagrajenih književnih del)

Vzporedno pa vas vabim, da si preberete pesem in ogledate plakat letošnje ameriške poslanice, ki sta ju pripravila avtorica besedila Margarita Engle in ilustrator Roger Mello.

POSLANICA IN PLAKAT OB 2. APRILU

Prijetne bralne dogodivščine vam želim.                  Knjižničarka

(Viri: spletni strani bralnaznacka.si in ibby.si)

Premiera filmskih portretov ob Mednarodnem dnevu knjig za otroke  (.pdf)

DELOVANJE ŠOLSKE KUHINJE

DELOVANJE ŠOLSKE KUHINJE

Spoštovani!

V skladu z okrožnico št. 6030-1/2020/88 z dne, 4. 11. 2020, in okrožnico št. 6030-1/2021/10 z dne, 20. 1. 2021 ter organizacijo dela v šoli in šolski kuhinji bo v času šolanja na daljavo od 1. 4. 2021 dalje šola tokrat organizirala prevzem toplega obroka le za učence, ki so po odločbi o otroškem dodatku upravičeni do brezplačnega kosila.

Kosila bodo kuhali kuharji v vrtcu Hoče, prevzem kosil pa bo potekal od 12. do 14. ure na glavnem vhodu v šolo pri šolski informatorki.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Joca Lipuš, organizator prehrane
Alojz Velički, ravnatelj

Dostopnost