UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da smo v mesecu aprilu naredili izbor učnih gradiv za prihodnje šolsko leto 2020/21.  Prav tako je bilo v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada na svetu staršev pridobljeno soglasje o skupni nabavni ceni kompletov delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv.

pdf prilogah objavljamo sezname učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin, ki bodo letos samo v elektronski obliki.

Za učbenike pa bomo pripravili naročilnice v tiskani obliki in jih učencem razdelili v mesecu septembru, ko bodo prejeli učbenike. Podpisane naročilnice bodo učenci v določenem roku vrnili svojim razrednikom.

Učbeniki so za vse učence brezplačni. Učenci jih bodo prejeli v prvem tednu pouka in jih bodo ob koncu šolskega leta vrnili. Ravno tako so brezplačni delovni zvezki za učence od 1. do 3. razreda in jih učenci prejmejo prvi šolski dan pri svoji razredničarki. Šola zanje prejme sredstva z ministrstva. Delovnih zvezkov učenci ne vračajo.

Po navadi smo vam v tem času preko otroka že poslali naročilnice v tiskani obliki tudi za delovne zvezke in druga učna gradiva. Zaradi pandemije in z njo povezanih omejitev in negotovosti so se založbe letos odločile, da ne bodo pripravile klasičnih naročilnic, ampak so šoli posredovale povezave do njihovih spletnih naročilnic. Te objavljamo v prilogi.

Še vedno pa se lahko odločite za klasičen nakup v knjigarni. Naše sezname imajo Mladinska knjiga – Mestna knjigarna, DZS – Glavni trg in Kopija Nova (samo spletna ponudba), lahko pa nakupujete tudi drugje.

V primeru nejasnosti sem dosegljiva po elektronski pošti: lidija.mazgan@os-hoce.si.

 

Hoče, 10. 6. 2020                                 Lidija Mazgan, skrbnica učbeniškega sklada

 

PRILOGE:

Izbor učbenikov 2020/21

Izbor delovnih zvezkov 2020/21

Izbor šolskih potrebščin 2020/21

 

Povezava: Kopija nova

Povezava: Mladinska knjiga

Dokument s povezavo: DZS

Dostopnost