Postopek za pridobitev statusa športnika ali statusa mladega umetnika

Postopek za pridobitev statusa športnika ali statusa mladega umetnika

Zakon o osnovni šoli določa, da se posameznik lahko registrira kot perspektivni športnik, če je star najmanj 12 let (v posebnih primerih tudi v koledarskem letu, ko dopolni 10 let), je član športnega društva, ki je včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Status vrhunskega športnika lahko pridobi športnik, ki dopolni starost 14 let (33. člen ZŠpo) in je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.

Iz določb ZŠpo-1 tako izhaja, da učenci v OŠ praviloma ne morejo pridobiti status vrhunskega športnika, saj še ne tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih v absolutni starostni kategoriji.

vlogi za pridobitev statusa priporočamo, da se  priloži potrdilo športnega kluba oziroma za status umetnika potrdilo plesne šole ali Konservatorija za glasbo in balet.

Obrazca »vloga« in  »potrdilo« najdete v »meniju za starše« med Pravilniki. Tam se nahajajo tudi Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti, kjer lahko preverite tudi pogoje za pridobitev statusov.

Vlogo in potrdilo za dodelitev statusa lahko oddate razredniku ali šolski svetovalni delavki.

Pred odločitvijo o dodelitvi, vloge pregleda Komisija za preverjanje pogojev statusa.

Odločbo izda ravnatelj, vendar si mora pred dodelitvijo pridobiti mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Priporočamo vam, da  vlogo z dokazili izpolnite in oddate do 25. 9. 2020.

 Pripravila šolska svetovalna delavka:

Dragica Borko

Teden vseživljenjskega učenja

Teden vseživljenjskega učenja

Tudi letos smo tako na matični šoli Dušana Flisa v Hočah, kot tudi na podružnični šoli Reka –Pohorje, vključeni v projekt TVU. Pripravili smo vam pester nabor prireditev, izobraževanj, iger, zanimivosti in tekmovanj, ki se bodo od 4. septembra do 9.10. 2020 odvijale na naših šolah ter drugih prizoriščih.

Več v povezavi.

 

 

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki

Spoštovani starši,

v naslednjem tednu (7. 9. 2020 – 10. 9. 2020) bodo po spodnjem razporedu potekali 1. roditeljski sestanki (vabila ste prejeli).

Ponedeljek 7.9.2020

16.30 roditeljski sestanek 1.a, 5.a, 6.a

17.00 roditeljski sestanek 1.b, , 5.b, 6.b

17.30 roditeljski sestanek 1.c – R, 5.c, 6.c

Torek 8.9.2020

16.30 roditeljski sestanek 2.a, 7.a

17.00 roditeljski sestanek 2.b, 2.c – R, 7.b

17.30 roditeljski sestanek 7.c

18.00 roditeljski sestanek 7. d

Sreda 9.9.2020

16.30 roditeljski sestanek 3.a, 8.a

17.00 roditeljski sestanek 3.b, 3.d – R, 8.b

17.30 roditeljski sestanek 3.c, 8.c

Četrtek 10.9.2020

16.30 roditeljski sestanek 4.a, 9.a

17.00 roditeljski sestanek 4.b, 4.c – R, 9.b

17.30 roditeljski sestanek 9.c

Vljudno vas prosimo, da upoštevate vsa priporočila NIJZ (maska, medsebojna razdalja, razkuževanje rok) in da se roditeljskega sestanka udeleži samo en starš.

Lepo Vas pozdravljam in želim uspešno šolsko leto 2020/21.

Alojz Velički, ravnatelj

Eko sklad aktivnosti

Eko sklad aktivnosti

Spoštovani učenci in starši!

Akciji ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA in ZBIRANJE RABLJENIH TONERJEV OZ. KARTUŠ se nadaljujeta tudi v šolskem letu 2020/2021. Naša partnerja v akcijah ostajata podjetji Dinos in Bitea d.o.o..
Na sestanku eko koordinatorjev ter v dogovoru z eko skladom smo sklenili, da zbiralni akciji nadaljujemo v okviru Eko šole.
Beleženje količin bo potekalo kot pretekla leta. Razredniki jih bodo sproti sporočali eko koordinatorjem. Razred, ki bo zbral največ odpadnega papirja oz. odpadnih tonerjev/katuš, bo nagrajen. Podružnična šola Reka – Pohorje bo kot celotna šola prejela simbolično darilo.

Zbran denar iz preteklega šolskega leta, ki ga zaradi pričujočih izrednih razmer nismo uspeli porabiti, se prenese v novo šolsko leto. Na podlagi zbranih idej in želja učencev, se bo denar porabil namensko za celotno šolo (centralna in podružnična šola).

V želji, da bomo še naprej tako uspešni v akciji, vas lepo pozdravljamo.

Eko koordinatorji

Dostopnost