UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da smo v mesecu aprilu naredili izbor učnih gradiv za prihodnje šolsko leto 2021/22.  Prav tako je bilo v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada na svetu staršev pridobljeno soglasje o skupni nabavni ceni kompletov delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv.

V pdf prilogah objavljamo sezname učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin, ki bodo letos ponovno samo v elektronski obliki.

Na podlagi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov so vsi učenci naše šole upravičeni do brezplačne izposoje učbenikov, saj sredstva za nakup in dokup učbenikov zagotovi ministrstvo za šolstvo. Učenci bodo učbenike prejeli v prvem tednu pouka in jih bodo ob koncu šolskega leta vrnili. V kolikor bo učenec vrnil poškodovan ali uničen učbenik ali ga sploh ne bo vrnil, ste dolžni plačati odškodnino. Višino odškodnine bo glede na nabavno ceno in starost učbenika na predlog upravljalca učbeniškega sklada določil ravnatelj. Morebitne stroške odškodnine boste poravnali po položnici skupaj s stroškom malice za mesec junij.

V primeru, da ne želite, da si vaš otrok učbenike izposodi na šoli in bo imel svoje, me prosim o tem pisno obvestite na moj mail lidija.mazgan@os-hoce.si.

Brezplačni so tudi delovni zvezki za učence od 1. do 3. razreda in jih učenci prejmejo prvi šolski dan pri svoji razredničarki. Šola zanje prejme sredstva z ministrstva. Delovnih zvezkov učenci ne vračajo. Starši učencev od 4. do 9. razreda delovne zvezke kupite sami. Založbe so pripravile povezave do njihovih spletnih naročilnic.

Kot smo že vajeni, večina medsebojnega sporočanja poteka elektronsko in ne več preko tiskanih obvestil. Enako velja tudi za založbe, ki so zaradi epidemije in z njo povezanih omejitev ponovno pripravile naročilnice z našim izbranim učnim gradivom  v elektronski obliki. Te objavljamo v prilogi.

Še vedno pa se lahko odločite za klasičen nakup v knjigarni. Naše sezname imajo Mladinska knjiga – Mestna knjigarna, DZS – Glavni trg in Kopija Nova (samo spletna ponudba), lahko pa nakupujete tudi drugje. Pakete bodo založbe razdeljevale v knjigarni ali jih pošiljale na dom, odvisno od ponudnika in od vaše odločitve.

Povezave do spletnih naročilnic:
KOPIJA NOVA
https://www.kopija-nova.si/os?pmr=9q&pmid=p28fa5e3vw0x

MLADINSKA KNJIGA
Mladinska knjiga

DZS
https://www.dzs.si

(Opomba: V osnovnih kompletih delovnih zvezkov so zajeta tudi učna gradiva za izbirni predmet nemščina in druga učna gradiva – atlas, šolske karte. V kolikor jih ne potrebujete, to označite pri količini z 0.)

Priloge:
IZBOR ŠOLSKIH POTREBŠČIN (.pdf)
IZBOR UČBENIKOV (.pdf)
IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV (.pdf)

Hoče, 10. 6. 2021                                       Lidija Mazgan, skrbnica učbeniškega sklada

Dostopnost