PONOVNO ODPRTJE  VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV – 29.5.2020

PONOVNO ODPRTJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV – 29.5.2020

Spoštovani starši in skrbniki,

13. marca smo bili obveščeni o zaprtju šol zaradi hitrega širjenja koronavirusa. Naenkrat smo se znašli v povsem neznani situaciji. Prav nič pa nam ni bilo v pomoč, da so se razmere in s tem navodila pristojnih spreminjale iz dneva v dan. V tem nestabilnem okolju smo vam iz šole pošiljali veliko sporočil, morda kdaj kakšno tudi premalo dodelano. Sporočila so namreč nastajala sproti, običajno pa so se kakšne pomembne podrobnosti pokazale še kasneje.

Zaenkrat smo izredne razmere skupaj premagali. Z veseljem vam sporočam, da se nam po dveh tednih, odkar so v šolskih klopeh znova učenci prvega triletja, in po enem tednu druženja z devetošolci, v ponedeljek, 1. 6. 2020, v šolskem prostoru pridružujejo še učenci 4. in 5. razredav sredo, 3. 6. 2020, pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda. Pouk bo potekal po urniku kot pred razglašeno epidemijo.

Učenci bodo pri pouku v oddelkih, kot so oblikovani skozi vse šolsko leto. Ne delijo se več  v manjše skupine. To velja tudi za učence 1. triletja in 9. razreda, ki se vnovič združijo v svoje matične oddelke. Še vedno pa bo treba izvajati splošne higienske ukrepe, za kar vas prosimo, da se s svojimi otroki glede tega še posebej pogovorite.

Prijave na šolsko prehrano za učence od 4. do 8. razreda ostajajo enake kot pred razglašeno epidemijo (razen popoldanske malice). Prav tako bo enako, kot pred razglašeno epidemijo, potekala prijava in odjava posameznih obrokov.

Poseben problem so prevozi učencev v šolo, kjer še vedno veljajo stroga pravila in omejitve glede števila potnikov na prevoznih sredstvih. Ministrica je javno pozvala vse starše, da če je le mogoče, svoje otroke pripeljete v šolo z lastnim prevozom, ali naj otroci pridejo peš, s kolesom…. Tako lahko omogočimo prevoz tistim, ki druge možnosti nimajo. Tej prošnji se pridružujem tudi sam in vas ob tem prosim za strpnost in razumevanje v iskanju najboljših možnih rešitev. Vozni red šolskih prevozov je enak kot pred razglasitvijo epidemije.

O vseh ostalih podrobnostih vas bodo obvestili razredniki.

Iskreno se vam zahvaljujem za podporo in zares zgledno sodelovanje na tej težki skupni poti. Ostanimo še naprej v oporo vašim otrokom in našim učencem.

Lepo vas pozdravljam in želim vse dobro,

Vozni redi od 1.6.2020

Obvestilo za učence in za starše, ki  v šolo prihajajo iz Rogoze

Prevozi šolarjev – priporočila NIJZ

Hoče, 29. 5. 2020                                                                  Alojz Velički, ravnatelj

Učenci 1., 2., 3. in 9. razreda se bodo postopno vrnili v šolske klopi

Učenci 1., 2., 3. in 9. razreda se bodo postopno vrnili v šolske klopi

Spoštovani starši,

Vlada RS je 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje. V zvezi s tem bo ministrica predvidoma izdala sklep, ki bo določal, da se:

  • VIZ delo za učence 1., 2. in 3. razreda predvidoma od 18. 5. 2020 izvaja v prostorih šole,
  • VIZ delo za učence 9. razreda predvidoma od 25. 5. 2020 izvaja v prostorih šole,
  • lahko izvaja dopolnilni pouk ter druge oblike individualne pomoči za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, od 25. 5. 2020 dalje.

V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ, potrebne so organizacijske, kadrovske in prostorske spremembe in prilagoditve ukrepom v času epidemije Covid 19.

Med najpomembnejše ukrepi NIJZ navaja:

  • v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma,
  • vzdrževati je potrebno primerno razdaljo,
  • vzdrževati je potrebno ustrezno higieno umivanja rok, kihanja in kašljanja.

V naslednjem tednu boste starši učencev 1., 2. in 3. razreda prejeli natančna obvestila in navodila v zvezi s prihodom učencev v šolo, teden kasneje pa še starši devetošolcev in učencev z učnimi težavami.

Spoštovani starši in skrbniki, dragi učenci,

zavedamo se, da je kljub vaši želji po srečanju s sošolci in učitelji ponovni prihod v šolo nekoliko stresen in negotov. Poskrbeli bomo, da boste šolski prag čim lažje prestopili in se v šoli počutili varne. Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pričakujemo pomoč staršev, ki ste se že izkazali kot naši uspešni podporniki, za kar se Vam iskreno zahvaljujemo.

Skupaj bomo zmogli!

Lepo vas pozdravljam,

Ravnatelj s sodelavci

Obvestilo za starše o izbiri obveznih in neobveznih izbirnih predmetov ter jutranjega varstva in podaljšanega bivanja

Obvestilo za starše o izbiri obveznih in neobveznih izbirnih predmetov ter jutranjega varstva in podaljšanega bivanja

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bodo od 7. 5. 2020 do 12. 5. 2020 v Easistentu “odprte prijave” za:

– obvezne zbirne predmete (za učence letošnjega 6., 7., 8. razreda),

– neobvezne izbirne predmete (za učence letošnjega 3., 4., 5., 6., 7., 8. razreda),

– jutranje varstvo (za učence letošnjega 1., 2., 3., 4. razreda), (prijave podaljšane do 18.5. 2020)

– podaljšano bivanje (za učence letošnjega 1., 2., 3., 4. razreda), (prijave podaljšane do 18.5. 2020)

v šolskem letu 2020/21.

Postopek prijav za izbirne predmete, jutranje varstvo in podaljšano bivanje je prikazan na spodnjih povezavah:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI: POVEZAVA  

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI: POVEZAVA  

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE: Neveljaven ID prenosa

Lepo vas pozdravljam.

Alojz Velički, ravnatelj

Prvomajske počitnice

Prvomajske počitnice

Spoštovani učenci, spoštovani starši!

V popolnoma drugačnih razmerah, kot smo jih sicer  vajeni, uspešno korakamo čez  šolsko leto in pred nami so prvomajske počitnice, ki si jih glede na ves trud, ki ga vlagate v izobraževanje na daljavo zagotovo zaslužite. Tako v času od 25. 4. do 3. 5. 2020 ne boste imeli šolskih obveznosti. Z izobraževanjem na daljavo ponovno nadaljujemo v ponedeljek,  4. 5. 2020.

Želim Vam, da se v tem prostem prazničnem času, ne glede na vse razmere s katerimi se soočamo, odpočijete, sprostite in imate kar najlepše doma s svojimi najdražjimi.

Lep pomladno obarvan pozdrav!

Hoče, 24. 4. 2020                                                    Alojz Velički, ravnatelj

Obvestilo za starše o izbiri obveznih in neobveznih izbirnih predmetov ter jutranjega varstva in podaljšanega bivanja

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI IN FAKULTATIVNI POUK V ŠOLSKEM LETU 2020/21

Spoštovani starši,

čas je, da pričnemo z načrtovanjem obveznih izbirnih predmetov, neobveznih  izbirnih predmetov in fakultativnega pouka v naslednjem šolskem letu. Zaradi trenutne situacije bomo predstavitve OIP, NIP in fakultativnega pouka  opravili elektronsko.

V povezavah najdete informacije o:

obveznih izbirnih predmetih (za učence letošnjega 6., 7. in 8. razreda)

neobveznem izbirnem predmetu (nemščina) za učence letošnjega 3., 4. in 5. razreda)

neobveznem izbirnem predmetu (francoščina) za učence letošnjega 6., 7. in 8. razreda

fakultativnem pouku nemščine za učence letošnjega 2. razreda

fakultativnem pouku računalništva za učence letošnjega 3., 4. in 5. razreda.

Prosim vas, da z otrokom  predstavitve pregledate in se z njim pogovorite o njegovih željah.

Če boste imeli kakršnokoli vprašanje o vsebini ponujenih predmetov, kontaktirajte po e-pošti učitelje izvajalce. Če pa imate vprašanje o organizaciji teh predmetov, napišite sporočilo  na e-naslov: darja.vantur@guest.arnes.si.

Po elektronski poti bomo v mesecu maju izvedli tudi prijave. Pred pričetkom postopka zbiranja prijav vam bomo pravočasno posredovali natančna navodila.

Lepo vas pozdravljamo.

Alojz Velički, ravnatelj

Dostopnost