Postopek za pridobitev statusa športnika ali statusa mladega umetnika

Postopek za pridobitev statusa športnika ali statusa mladega umetnika

ZOsn določa, da se posameznik lahko registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo in ima s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.

Status vrhunskega športnika lahko pridobi športnik, ki je star vsaj 14 let (33. člen ZŠpo) in je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.

Iz določb ZŠpo-1 tako izhaja, da učenci v OŠ praviloma ne morejo pridobiti status vrhunskega športnika, saj še ne tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih v absolutni starostni kategoriji.

 

K vlogi za pridobitev statusa je treba priložiti potrdilo športnega kluba oziroma za status umetnika potrdilo plesne šole ali Konservatorija za glasbo in balet.

Obrazca »vloga« in  »potrdilo« najdete v »meniju za starše« med Pravilniki. Tam se nahajajo tudi Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti, kjer lahko preverite tudi pogoje za pridobitev statusov.

Vlogo in potrdilo za dodelitev statusa lahko oddate razredniku ali šolski svetovalni delavki.

Pred odločitvijo o dodelitvi vloge pregleda Komisija za preverjanje pogojev statusa.

Odločbo izda ravnatelj, vendar si mora pred dodelitvijo pridobiti mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Priporočamo vam, da vlogo z dokazili izpolnite in prinesete do 25. 9. 2019.

                                                           Pripravila Dragica Borko, šol. svet. delavka

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki

Spoštovani starši,

v naslednjem tednu (9. 9. 2019 – 12. 9. 2019) bodo po spodnjem razporedu potekali 1. roditeljski sestanki (vabila ste prejeli):

PONEDELJEK, 9. 9. 2019

– 16.00: roditeljski sestanek 4. b

– 17.00: roditeljski sestanek 1. r. – 4. r. Hoče (skupni del v zg. avli)

– 17.00:  roditeljski sestanek  5.r.

– 17.00: roditeljski sestanek 1. r. – 4. r. Reka

– 18.00: skupni del Reka

 

TOREK, 10.9.2019

– 17.00: roditeljski sestanek 6. r. in 7. r.

ČETRTEK, 12. 9. 2019

– 17.00: roditeljski sestanek 8. r. in 9. r.

 

Starše učencev podružnične šole obveščamo, da bo iz podružnične šole Reka – Pohorje od ponedeljka, 9. 9. 2019, dalje učence ponovno vozil avtobus na različne dejavnosti v OŠ Hoče.

Lepo Vas pozdravljam in želim uspešno šolsko leto 2019/20.

 

Alojz Velički, ravnatelj

Obvestilo za starše

Obvestilo za starše

Spoštovani starši otrok iz Flisove ulice in Letališke ceste, obveščamo vas, da lahko učenci iz Flisove ulice in Letališke ceste zjutraj vstopajo na avtobus na isti postaji, kot popoldan izstopajo iz njega. Na postaji naj bodo ob 7.00 ali ob 7.45.
 
Alojz Velički, ravnatelj
Prvi šolski dan v šolskem letu 2019/20

Prvi šolski dan v šolskem letu 2019/20

Pozdravljeni učenci, spoštovani starši!

 

Počitnice se iztekajo in pred nami je novo šolsko leto z novimi izzivi.

V ponedeljek, 2. 9. 2019, bodo učence od 2. do 9. razreda ob 8.20 sprejeli razredniki v matičnih učilnicah.

Učence 5. razreda bodo razredniki sprejeli v prostoru pri vhodu v večnamensko športno dvorano, učence 6. razreda pa v spodnji avli centralne šole.

Učenci 1. razreda ste s starši vabljeni v VŠD ob 9. uri (vabilo ste prejeli po pošti).

Učenci bodo prejeli učbenike. Prosimo vse, da ta dan prinesejo v šolo torbo, vrečko…., da bodo učbenike lahko odnesli domov.

Podaljšano bivanje in jutranje varstvo bo za učence od 2. do 5. razreda organizirano po ustaljenem urniku.

Vozni red šolskih avtobusnih prevozov najdete tukaj: Neveljaven ID prenosa

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami.

 

Alojz Velički, ravnatelj

Dostopnost