INFORMACIJE O ŠTIPENDIJAH

INFORMACIJE O ŠTIPENDIJAH

Državne štipendije

Državne štipendije so namenjene otrokom iz družin z nižjim dohodkom na družinskega člana (povprečni mesečni dohodek na osebo v vaši družini v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne sme presegati 668,35 evrov.) Vlogo je smiselno oddati v mesecu avgustu.

Več na spletni strani:

https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/

Zoisove štipendije

Za Zoisovo štipendijo lahko zaprosi, kdor ima: izjemen dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN ustrezno povprečno oceno.

Več na spletni strani:

https://www.srips-rs.si/stipendije/zois/pogoji

Kadrovska štipendija

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

preko aplikacije Izmenjevalnice na spletni strani sklada, kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;

na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij – RRA (seznam RRA), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih; objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.

https://www.srips-rs.si/stipendije/kadrovske-stipendije

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2020-2024), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije.

https://www.srips-rs.si/stipendije/deficitarne

Informacije pripravila Dragica Borko

Zaključek zbiralne akcije odpadnega papirja

Zaključek zbiralne akcije odpadnega papirja

Spoštovani učenci, starši in učitelji!

Bližamo se koncu šolskega leta in s tem tudi zaključku naše zbiralne akcije odpadnega papirja.
V tem šolskem letu smo skupaj s podružnično šolo Reka-Pohorje zbrali 21.194 kg. Največ odpadnega papirja so zbrali učenci 4. b razreda z razredničarko Matejo Gabrijan Prešeren. Podružnična šola Reka- Pohorje je zbrala 3.080 kg.
Na zadnjem sestanku eko sklada smo se dogovorili, da se bo zbran denar po razredih porabil v namene končnega izleta. Letos tega nismo realizirali, zato se bo vsota prenesla v naslednje šolsko leto. Na avgustovskem sestanku eko sklada se bomo ponovno dogovorili, kako bomo namensko porabili sredstva, ki jih bomo zbrali od odpadnega papirja.
Čestitke vsem, ki ste pridno zbirali odpadni papir in vabimo vas, da tudi v prihodnjem šolskem letu zberemo čim več le tega in ohranimo marsikatero drevo v naravi.

Želimo vam lepe in zdrave počitnice!
Eko koordinatorji

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da smo v mesecu aprilu naredili izbor učnih gradiv za prihodnje šolsko leto 2020/21.  Prav tako je bilo v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada na svetu staršev pridobljeno soglasje o skupni nabavni ceni kompletov delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv.

pdf prilogah objavljamo sezname učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin, ki bodo letos samo v elektronski obliki.

Za učbenike pa bomo pripravili naročilnice v tiskani obliki in jih učencem razdelili v mesecu septembru, ko bodo prejeli učbenike. Podpisane naročilnice bodo učenci v določenem roku vrnili svojim razrednikom.

Učbeniki so za vse učence brezplačni. Učenci jih bodo prejeli v prvem tednu pouka in jih bodo ob koncu šolskega leta vrnili. Ravno tako so brezplačni delovni zvezki za učence od 1. do 3. razreda in jih učenci prejmejo prvi šolski dan pri svoji razredničarki. Šola zanje prejme sredstva z ministrstva. Delovnih zvezkov učenci ne vračajo.

Po navadi smo vam v tem času preko otroka že poslali naročilnice v tiskani obliki tudi za delovne zvezke in druga učna gradiva. Zaradi pandemije in z njo povezanih omejitev in negotovosti so se založbe letos odločile, da ne bodo pripravile klasičnih naročilnic, ampak so šoli posredovale povezave do njihovih spletnih naročilnic. Te objavljamo v prilogi.

Še vedno pa se lahko odločite za klasičen nakup v knjigarni. Naše sezname imajo Mladinska knjiga – Mestna knjigarna, DZS – Glavni trg in Kopija Nova (samo spletna ponudba), lahko pa nakupujete tudi drugje.

V primeru nejasnosti sem dosegljiva po elektronski pošti: lidija.mazgan@os-hoce.si.

 

Hoče, 10. 6. 2020                                 Lidija Mazgan, skrbnica učbeniškega sklada

 

PRILOGE:

Izbor učbenikov 2020/21

Izbor delovnih zvezkov 2020/21

Izbor šolskih potrebščin 2020/21

 

Povezava: Kopija nova

Povezava: Mladinska knjiga

Dokument s povezavo: DZS

Obvestilo za učence in za starše učencev, ki v šolo prihajajo iz Rogoze

Obvestilo za učence in za starše učencev, ki v šolo prihajajo iz Rogoze

V obvestilu, ki smo vam ga posredovali v petek, 29. 5. 2020, smo zapisali, da so še vedno problem  prevozi učencev v šolo, kjer še vedno veljajo stroga pravila in omejitve glede števila potnikov na prevoznih sredstvih.

Vozni red šolskih prevozov je enak kot pred razglasitvijo epidemije.

Ker se pa v sredo, 3. 6. 2020, v šolo vračajo vsi učenci, moramo na relaciji Rogoza – Hoče zjutraj dodati dodatne prevoze.

Odhod iz Rogoze:

Za učence, ki začnejo s poukom ob 7.30

– 7.10  avtobus št. 1, avtobus št. 2.

Za učence, ki začnejo s poukom ob 8.20

– 7.35 avtobus št. 2 za učence 4. in 5. razreda,

– 7.50 avtobus št. 2 za učence 6. in 7. razreda,

– 7.55 avtobus št. 1 za učence I. triletja,

– 8.05 avtobus št. 2 za učence 8. in 9. razreda.

Ministrica je prejšnji teden javno pozvala vse starše, da če je le mogoče, naj svoje otroke pripeljete v šolo z lastnim prevozom, ali naj otroci pridejo peš, s kolesom…. Tako lahko omogočimo prevoz tistim, ki druge možnosti nimajo. Tej prošnji se pridružujem tudi sam in vas ob tem prosim za strpnost in razumevanje v iskanju najboljših možnih rešitev.

Še vedno pa veljajo higienska priporočila za izvajanje prevoza šolarjev (uporaba mask…).

Lepo vas pozdravljam.

Alojz Velički, ravnatelj

Dostopnost