Spoštovani učenci in starši!

Akciji ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA in ZBIRANJE RABLJENIH TONERJEV OZ. KARTUŠ se nadaljujeta tudi v šolskem letu 2020/2021. Naša partnerja v akcijah ostajata podjetji Dinos in Bitea d.o.o..
Na sestanku eko koordinatorjev ter v dogovoru z eko skladom smo sklenili, da zbiralni akciji nadaljujemo v okviru Eko šole.
Beleženje količin bo potekalo kot pretekla leta. Razredniki jih bodo sproti sporočali eko koordinatorjem. Razred, ki bo zbral največ odpadnega papirja oz. odpadnih tonerjev/katuš, bo nagrajen. Podružnična šola Reka – Pohorje bo kot celotna šola prejela simbolično darilo.

Zbran denar iz preteklega šolskega leta, ki ga zaradi pričujočih izrednih razmer nismo uspeli porabiti, se prenese v novo šolsko leto. Na podlagi zbranih idej in želja učencev, se bo denar porabil namensko za celotno šolo (centralna in podružnična šola).

V želji, da bomo še naprej tako uspešni v akciji, vas lepo pozdravljamo.

Eko koordinatorji

Skupno 173 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost