Časovni zamik prejemanja karantenskih odločb

Časovni zamik prejemanja karantenskih odločb

Spoštovani starši in skrbniki

 

Posredujemo vam obvestilo, ki smo ga prejeli Iz MIZŠ glede časovnega zamika prejemanja karantenskih odločb.

 

Lepo vas pozdravljam,

 

Alojz Velički, ravnatelj

**************************************************************************************************************

On 16.1.2022 11:20:29 Boris Zupančič – Vodja sektorja za osnovno šolstvo wrote:

 

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji!

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravite, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Vrtci in šole še nadalje ravnajte skladno z navodili. To pomeni, da v šolah ob potrjeni okužbi v oddelku pričnete z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Navedeno informacijo nemudoma objavite na spletnih straneh vašega zavoda.

V najkrajšem možnem času boste prejeli tudi podpisano okrožnico z isto vsebino.

Lep pozdrav

Boris Zupančič
Vodja Sektorja za osnovno šolstvo

**************************************************************************************************************

Časovni zamik prejemanja karantenskih odločb

POMEMBNO OBVESTILO: Izvedba pouka v naslednjem tednu

Spoštovani starši, skrbniki in učenci

 

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 se za VSE učenke in učence 7., 8. in 9. razreda od ponedeljka, 17. 1. 2022, do vključno srede, 19. 1. 2022, zaradi trenutnih epidemioloških razmer na šoli izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo bo potekalo 3 delovne dni. Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Pouk za učence 6. razreda in  razredne stopnje bo te tri dni potekal v šoli – izjema so oddelki, kjer je prišlo do visoko rizičnih tesnih stikov (2. b). Učenci 5. a in 5. c oddelka gredo v ponedeljek, 17. 1. 2022, v šolo v naravi, kot je bilo predvideno.

 

Lepo vas pozdravljam in želim, da ostanete zdravi,

 

Hoče, 16. 1. 2022                                                     Alojz Velički, ravnatelj

Časovni zamik prejemanja karantenskih odločb

5.a – IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se od 10. 1. 2022 do vključno 14. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za učence 5.a izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 10 delovnih dni).

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

 

Alojz Velički, ravnatelj

V Hočah, 10. 1. 2022

Časovni zamik prejemanja karantenskih odločb

7.c – Izobraževanje na daljavo

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se od 10. 1. 2022 do vključno 14. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za učence 7.c izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 10 delovnih dni).

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

 

Alojz Velički, ravnatelj

V Hočah, 8. 1. 2022

NOVOLETNO VOŠČILO

NOVOLETNO VOŠČILO

Vsak tiho zori,
počasi in z leti,
a kamor že greš, vse poti
je treba na novo začeti.

(Tone Pavček)

 

Spoštovani starši, dragi učenci in otroci!

 

V soju prazničnih luči se počasi končuje pot starega leta, polni pričakovanj pa že stremimo po modri izbiri novih priložnosti.

Želimo Vam, da bi izbrali pot, po kateri bodo veselo odmevali Vaši odločni koraki; pravo smer pa naj Vam začrtajo izkušnje preteklosti, ljubeča srca sedanjosti in čudovite sanje prihodnosti.

 

Srečno in zdravo 2022!

 

 

 

 

Hoče, 23. 12. 2021                                                Alojz Velički, ravnatelj

ŠOLA V NARAVI – MOŽNOSTI SUBVENCIONIRANJA (za učence 5. razredov v šol. letu 2021/22)

ŠOLA V NARAVI – MOŽNOSTI SUBVENCIONIRANJA (za učence 5. razredov v šol. letu 2021/22)

Obveščamo vas, da je možno zaprositi za subvencioniranje šole v naravi, ki bo potekala od 17. 1. do 21. 1. 2022 oz. od 24. 1. do 28. 1. 2022 v domu CŠOD Prvine. Vlogo za subvencionirano šolo v naravi lahko dobite pri šolski svetovalni delavki Dragici Borko (tel. št. 02 616 55 84) ali na spletni strani šole.

VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE šole v naravi 5. razredi

Za subvencionirano šolo v naravi lahko zaprosite, če imate v odločbi o otroškem dodatku Centra za socialno delo zapisano, da imate do 382,82 EUR povprečnega dohodka na družinskega člana (vključno 3. dohodkovni razred) oz. imate druge socialne težave in ne zmorete plačati stroškov šole v naravi.

K vlogi priložite fotokopijo odločbe Centra za socialno delo.

O vlogi odloča komisija po predhodno pridobljenem predlogu šolske svetovalne službe.

Vloge z dokazili oddate najkasneje do 7. 1. 2022  šolski svetovalni delavki Dragici Borko.

 

Hoče, 21. 12. 2021                                       Alojz Velički, ravnatelj

Dostopnost