Zdrava šola

Kratka predstavitev dejavnosti Slovenske mreže zdravih šol

Začelo se je leta 1993 s prvimi 12 šolami, nadaljevalo pa s štirimi širitvami in od aprila 2016 deluje v Slovenski mreži zdravih šol že  375 ustanov ( 301 osnovnih šol, 63 srednjih šol in 11 dijaških domov, kar pomeni  67 % vseh slovenskih OŠ oz.  60 % vseh OŠ, SRŠ in dijaških domov). Za širitve smo se odločili na predlog vključenih šol ter interesa novih, saj se jim je projekt zdel koristen in spodbuden za njihova okolja. Od začetka mreža deluje s podporo Ministrstva za zdravje ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za nacionalno usklajevanje je pristojen Nacionalni inštitut za javno zdravje, območne koordinacije pa so prevzele območne enote NIJZ. V teh 23 letih je projekt prerasel v program, proces oz. način miselnosti, ki se kaže v stabilni mreži šol, ki poskušajo s sistematičnim delom ohranjati in izboljševati zdravje svojih učencev, učiteljev in staršev. (VIR: Nacionalni inštitut za javno zdravje)

Naša šola je v letošnjem letu vključena v Slovensko mrežo zdravih šol.

Zdravje je zelo pomemben in hkrati širok pojem. Vsako leto si želimo doseči nove pozitivne spremembe na telesnem, duševnem in socialnem področju. Prizadevamo si za napredek pri učencih, zato jih ozaveščamo o zdravju in nudimo temu primerne vsebine in aktivnosti.  K zdravemu življenjskemu slogu spodbujamo z dnevi dejavnosti, z delavnicami in z interesnimi dejavnostmi, nudimo aktivnosti, ki krepijo njihovo telesno zdravje, podpirajo pozitivno samopodobo in poglabljajo medosebne odnose in komunikacijo.

Kot zdrava šola skušamo vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko dosežemo tako, da razvijamo različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogočamo in jih spodbujamo, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje.

Dejavnosti, ki se bodo izvajale

Na področju duševnega zdravja se bodo izvajale delavnice in socialne igre, kjer se bodo krepili medsebojni odnosi in komunikacija, sociometrični testi s pomočjo šolske socialne delavke in razredne ure na temo samopodobe s pomočjo socialne pedagoginje. Učenci bodo spoznavali dolžnosti in pravice ljudi ter se učili sprejemanja drugačnosti s pomočjo različnih društev, centrov ter s predstavitvijo knjige, ki zajema tematiko drugačnosti.

Učenci se bodo navajali na skrb za okolje in spoznavali načela primernega odnosa do narave. Zbiralne akcije in skrb za okolje (zbiranje papirja, zamaškov, ločevanje odpadkov, čiščenje okolice). Pri tem bodo potekale ustvarjalne delavnice z uporabo odpadne embalaže. Tim Zdrave šole  sodeluje s timom EKO šole in Rdečim Križem.

Vključena je tudi zobozdravstvena in zdravstvena vzgoja, pri čemer bodo potekali pogovor o skrbi za zobe (zobna preventiva) in sistematski pregledi.

Učenci bodo poglabljali pomen zdrave prehrane in se urili v kulturnem prehranjevanju. Velik poudarek bo na hidraciji telesa in ekološki ozaveščenosti (pitje vode iz pitnikov, nesladkani čaji). Učenci se bodo ozaveščali o škodljivosti pretiranega uživanja sladkih in slanih prigrizkov – navajanje na sadno malico, ozaveščanje o zdravi prehrani ter o pomembnosti uporabe lokalnih pridelovalcev. Tim Zdrave šole bo sodeloval pri pripravi zdravih jedilnikov.

Gibanje in druženje je v današnjem času izredno pomembno, saj razvoj tehnologije vpliva na pretirano uporabo mobilnih telefonov in ostalih naprav. Posledično otroci preveč sedijo, zato bomo na področju gibanja izvajali različne aktivnosti (kolesarski poligon, aktivni odmori, ples, športne interesne dejavnosti).

Pri tem nam je v oporo 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol:

 1. Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev, s tem da lahko vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence vzpodbujamo k različnim dejavnostim z raznovrstnimi pobudami.
 5. Izkoriščamo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbimo za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo.
 8. Aktivno podpiramo zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevamo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana v učnem načrtu zdrave prehrane.
 11. Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam svetujejo in pomagajo pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 12. Vzpostavili smo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, ki nas podpirata pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
Skupno 1.359 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost