Nacionalno preverjanje znanja

INFORMACIJE O NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA za starše in učence 6. in 9. razredov

NPZ je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole.

Cilj NPZ-ja je preveriti doseganje standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in pridobiti dodatne informacije o kakovosti znanja učencev.

Po sedanji zakonodaji se NPZ opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole in je za učence obvezno.

Ob koncu 6. razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika.

Ob koncu 9. razreda pa se poleg slovenščine in matematike preverja znanje iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister za šolstvo. Ta predmet je letos za naše učence 9. razredov fizika.

Na isti dan učenec opravlja znanje le iz enega predmeta. Preverjanje se pri posameznem predmetu opravlja pisno.

Učenci bodo informacije o poteku in izvedbi NPZ dobili pri razrednih urah.

Nacionalno preverjanje znanja se izvede v enem roku in bo potekalo:

Učenci s posebnimi potrebami so upravičeni do prilagojenega izvajanja NPZ.

Več informacij lahko pridobite iz Informacij za učence in starše, ki jih je izdal Državni izpitni center in objavil na spletni strani http://www.ric.si.

Skupno 972 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost