Svetovalna služba

V šoli so zaposlene socialna delavka Dragica Borko in šolske pedagoginje Darja Vantur, Anja Dvoršak in Amadeja Štukl. Pri svojem delu sodelujejo z učenci, njihovimi starši, učitelji in z vodstvom šole.

Svetovalne delavke pomagajo otrokom, ki imajo težave doma in v šoli. Vključujejo se v delo oddelčne skupnosti, sodelujejo pri razrednih urah in roditeljskih sestankih, organizirajo predavanja za starše in delavnice za učence.

Pomembno področje dela socialne delavke je:

– reševanje socialnoekonomskih stisk otrok: (urejanje subvencionirane prehrane, subvencionirane šole v naravi, subvencioniranih letovanj),

– karierna orientacija (vpis v srednjo šolo),

– pomoč učencem z učnimi in vedenjskimi težavami,

– namestnik za nacionalno preverjanje znanja,

– koordinator za nadarjene

Šolska pedagoginja se ukvarja še s vpisom otrok v šolo in delovanjem osnovne šole. Opravlja dela pomočnice ravnatelja.

Svetovalni delavki redno sodelujeta z zunanjimi institucijami (s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše, Zdravstvenim domom, Zavodom za zaposlovanje, Centrom za socialno delo, Zveza prijateljev mladine).

Pri svetovalnih delavkah se lahko oglasite vsak dan v dopoldanskem času in v času popoldanskih govorilnih ur. Priporočamo, da se za pogovor predhodno telefonsko dogovorite.

 

Socialna delavka: Dragica Borko, tel.: 02/ 616 55 84

Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on Twitter
Skupno 1.296 obiskov, današnjih obiskov 4
Dostopnost