Svet staršev

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o  predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni  problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Je posvetovalni organ ravnatelja šole in je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši  izvolijo na roditeljskem sestanku. Predsednik sveta staršev se izvoli za vsako šolsko leto posebej. Sestanki sveta staršev so  običajno naslednji ponedeljek po dnevu, ko so organizirane govorilne ure.

DOKUMENTI:

Šolsko leto 2021/22

– Zapisnik 1. seje sveta staršev

– Zapisnik_1.seja_vrtec_september 2021

– Eko sklad

– LDN 2021-22

– ZAKLJUČNO POROČILO 2020-21

Šolsko leto 2020/21

Zapisnik 3. seje Sveta staršev

Zapisnik 2. seje – vrtec

Izbor delovnih zvezkov

Sklep dopisne seje 2021

Zapisnik 2. seje Sveta staršev (4. 3. 2021)

Priloge Svet staršev (4. 3. 2021) – Vzgojno-izobraževalno delo od 8. 31021 dalie

– Zapisnik 1. seje sveta staršev šole in vrtca

– LDN 2020/21

– Zaključno poročilo 2019/20

Prilagoditve hišnega reda

– Spremembe pravil za pridobitev statusa

– Pravila šolske prehrane

Šolsko leto 2019/20

– Izbor delovnih zvezkov

– Primerjava cen

– Zapisnik 3. seje Sveta staršev

– Prometna problematika

– Zapisnik 2. seje Sveta staršev

– Zaključno poročilo 2018/19

– Razvojni načrt 2019-2024

– Zaključno poročilo šolski sklad 2018/19

– Sprememba pravil za statuse

– Postopek za pridobitev statusa

– Zapisnik 1. seje Sveta staršev

– Kriteriji za dodelitev subvencije

– LDN 2019/2020

Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on Twitter
Skupno 563 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost