Svet staršev

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o  predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni  problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Je posvetovalni organ ravnatelja šole in je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši  izvolijo na roditeljskem sestanku. Predsednik sveta staršev se izvoli za vsako šolsko leto posebej. Sestanki sveta staršev so  običajno naslednji ponedeljek po dnevu, ko so organizirane govorilne ure.

DOKUMENTI:

Šolsko leto 2023/24
– ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV 2023-24
Zapisnik 2. seje sveta staršev
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV 2023-24
LDN 2023-24
Šolski sklad – Zaključno poročilo 2022-23
ZAKLJUČNO POROČILO 2022-23

Šolsko leto 2022/23
Zapisnik 3. seje Sveta staršev (20. 6. 2023)
IZBOR DZ (20. 6. 2023)
NOTRANJI AKT ZA VZPOSTAVITEV NOTRANJE POTI ZA PRIJAVO (20. 6. 2023)
PRIMERJAVA CEN KOMPLETOV DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH UČNIH GRADIV (20. 6. 2023)
POROČILO EKO SKLADA 
Zapisnik 2. seje Sveta staršev 
Zapisnik 1. seja vrtec september 2022
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV 2022-23
POROČILO EKO SKLADA
LDN 2022-23
ZAKLJUČNO POROČILO 2021-22

Šolsko leto 2021/22
Vabilo na 3. sejo Sveta staršev
Zapisnik 3. seje Sveta staršev 27.5.21 3
IZBOR DZ
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA_
PRIMERJAVA CEN KOMPLETOV DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH UČNIH GRADIV
Vzgojni načrt (čistopis)
Zapisnik 2. seje Sveta staršev
– Zapisnik 1. seje sveta staršev
– Zapisnik_1.seja_vrtec_september 2021
– Eko sklad
– LDN 2021-22
– ZAKLJUČNO POROČILO 2020-21

Šolsko leto 2020/21

Zapisnik 3. seje Sveta staršev

Zapisnik 2. seje – vrtec

Izbor delovnih zvezkov

Sklep dopisne seje 2021

Zapisnik 2. seje Sveta staršev (4. 3. 2021)

Priloge Svet staršev (4. 3. 2021) – Vzgojno-izobraževalno delo od 8. 31021 dalie

– Zapisnik 1. seje sveta staršev šole in vrtca

– LDN 2020/21

– Zaključno poročilo 2019/20

Prilagoditve hišnega reda

– Spremembe pravil za pridobitev statusa

– Pravila šolske prehrane

Šolsko leto 2019/20

– Izbor delovnih zvezkov

– Primerjava cen

– Zapisnik 3. seje Sveta staršev

– Prometna problematika

– Zapisnik 2. seje Sveta staršev

– Zaključno poročilo 2018/19

– Razvojni načrt 2019-2024

– Zaključno poročilo šolski sklad 2018/19

– Sprememba pravil za statuse

– Postopek za pridobitev statusa

– Zapisnik 1. seje Sveta staršev

– Kriteriji za dodelitev subvencije

– LDN 2019/2020

 

Skupno 1.816 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost