Zakon o osnovni šoli določa, da se posameznik lahko registrira kot perspektivni športnik, če je star najmanj 12 let (v posebnih primerih tudi v koledarskem letu, ko dopolni 10 let), je član športnega društva, ki je včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Status vrhunskega športnika lahko pridobi športnik, ki dopolni starost 14 let (33. člen ZŠpo) in je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.

Iz določb ZŠpo-1 tako izhaja, da učenci v OŠ praviloma ne morejo pridobiti status vrhunskega športnika, saj še ne tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih v absolutni starostni kategoriji.

vlogi za pridobitev statusa priporočamo, da se priloži potrdilo športnega kluba oziroma za status umetnika potrdilo plesne šole ali Konservatorija za glasbo in balet.

Vlogo in potrdilo za dodelitev statusa lahko učenec odda razredniku ali šolski svetovalni delavki.

Pred odločitvijo o dodelitvi, vloge pregleda Komisija za preverjanje pogojev statusa.

Odločbo izda ravnatelj, vendar si mora pred dodelitvijo pridobiti mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Priporočamo vam, da  vlogo z dokazili izpolnite in oddate do 24. 9. 2021.

VLOGA staršev – status športnika (.pdf)
POTRDILO – športnik – perspektiven (.pdf)
VLOGA staršev – status umetnika (.pdf)
POTRDILO – perspektivni umetnik (.pdf)
POTRDILO – vrhunski umetnik (.pdf)

Pripravila šolska svetovalna delavka:

Dragica Borko

Skupno 154 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost