LAS projekti – EKSRP
Krajevna skupnost Hoče
130.545,73 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
90.954,00 €
V teku
2311 Hoče
marec 2021
marec 2023