Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 9. 11. 2020  (pouk na daljavo za vse učence)

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 9. 11. 2020 (pouk na daljavo za vse učence)

Spoštovani učenci, starši in skrbniki

Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi v četrtek, 5. 11. 2020, sprejela sklep, s katerim je za 7 dni podaljšala uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolski zavodih (Uradni list RS, št 152/20).

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Vse starše učencev do 5. razreda obveščamo, da se varstvo otrok zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, lahko šteje tudi kot višjo silo zaradi obveznosti varstva. V tem primeru morate obvestiti delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga. Delodajalec mora v postopku uveljavljanja povračila nadomestila plače, ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, vlogi priložiti tudi izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile.

Z vsemi natančnejšimi informacijami o načinu dela na daljavo vas bomo obveščali po ustaljenih poteh (spletna stran, eAsistent….).

S sprejetimi ukrepi se moramo vsi sprijazniti in jih predvsem skrbno spoštovati. Zavedamo se, da se delo na daljavo ne more nikakor primerjati s poukom v učilnicah, vendar se bomo potrudili po zares naših najboljših močeh, da ga bomo izvedli, kar se bo le dalo, optimalno.

Iskreno se vam zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost. Naši učitelji (in z njimi tudi vi), se trudijo, se učijo in se uspešno spopadajo z negotovo situacijo.

 

Vse vas lepo pozdravljam in želim veliko optimizma.

Hoče, 6. 11. 2020                                                 Alojz  Velički, ravnatelj

 

Povezava: Pomoč otrokom v stiski (.pdf)

 

Prijave na  brezplačni topli obrok

Prijave na brezplačni topli obrok

Spoštovani starši in skrbniki

Obveščamo vas, da imate možnost prijave na  brezplačni topli obrok za otroke za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo po naslednjem kriteriju:

  • Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka).
  • Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino. Učenci oziroma njihovi starši ali skrbniki bodo topli obrok prevzemali v šoli.

Prosimo vas, da čim prej, oz. najkasneje do ponedeljka, 9.11.2020 do 10. ure prijavite potrebo po brezplačnem toplem obroku za svojega otroka na e-naslov šolski svetovalni delavki Dragici Borko na: dragica.borko@os-hoce.si ali telefonsko številko: 040 / 646 – 860.

V prijavi navedite ime in priimek starša, ime in priimek otroka ter razred, ki ga otrok obiskuje.

Učenci oziroma njihovi starši ali skrbniki bodo topli obrok prevzemali v šoli Hoče.

Embalaža za prevzem toplega obroka bo zagotovljena. Učenci in dijaki oziroma  njihovi starši ali skrbniki lahko topli obrok prevzamejo od torka, 10. 11. 2020 na lokaciji OŠ Dušana Flisa Hoče, Šolska ulica 10, 2311 Hoče – v delavnikih od ponedeljka do petka, med 13. in 14. uro.

 

Lepo vas pozdravljam.

 

Hoče, 6. 11. 2020                                                                                        Alojz Velički, ravnatelj

Dostopnost