OB KONCU POUKA IN PRAZNIKU DNEVU DRŽAVNOSTI

OB KONCU POUKA IN PRAZNIKU DNEVU DRŽAVNOSTI

»Ne bojte se življenja! Naj pljuska v vas z vso silo in v vse žile, naj vas nese ali zanese, le ne pustite, da vas spodnese. In imejte ga radi, da bo tudi ono, življenje, imelo rado vas!«

                                                                                                                                            (Tone Pavček)

Spoštovani učenci in starši!

Danes uspešno končujemo še eno izmed bolj nenavadnih  šolskih let. Vseeno smo skupaj zmogli uspešno  premagati vse izzive in zdaj so pred vami zaslužene počitnice. Le-te se kot vedno začnejo s 25. junijem – DNEVOM DRŽAVNOSTI, ki državljanke ter državljane Republike Slovenije spominja na prelomni čas, ko so se ustvarjali temelji slovenske države. Na ta dan leta 1991 je namreč Slovenska skupščina razglasila neodvisnost Slovenije in prevzela nadzor nad našimi mejami. Slovenska vojska in policija sta z odlično pripravljenostjo v nekaj dneh končali vojno, za tem so se začela diplomatska pogajanja, katerih rezultat je bil nova država Republika Slovenija, ki so jo do januarja 1992 priznale vse pomembne države. Slovenija je 22. maja 1992 postala tudi članica OZN in  tega dne je pred sedežem organizacije v New Yorku zaplapolala slovenska zastava.

Zastava plapola pred našo šolo in vrtcem tudi danes, ko prejemate uradne dokumente – vaša spričevala, kar je pomemben dogodek, zato vam čestitam za vse uspehe v tem šolskem letu. Želim vam, da uživate v čim bolj brezskrbnih počitniških dneh, ki se bodo končali 1. septembra, ko boste spet sedli za šolske klopi.

 

Kot državljanom in prebivalcem Republike Slovenije Vam čestitam ob prihajajočem dnevu državnosti ter vam želim, da brezskrbne dni napolnite s smehom in prijateljstvom. Lepo se imejte in vse dobro …

 

 

 Hoče, 24. 6. 2022                                                       Vaš ravnatelj Alojz Velički

ŠOLA V NARAVI – MOŽNOSTI SUBVENCIONIRANJA (za učence 5. razredov v šol. letu 2022/23)

ŠOLA V NARAVI – MOŽNOSTI SUBVENCIONIRANJA (za učence 5. razredov v šol. letu 2022/23)

 Obveščamo vas, da je možno zaprositi za subvencioniranje šole v naravi, ki bo potekala od 5. 9. do 9. 9. 2022 ali od 12. 9. do 16. 9. 2022 v domu CŠOD Prvine. Vlogo za subvencionirano šolo v naravi lahko dobite pri šolski svetovalni delavki Dragici Borko (tel. št. 02 616 558 4) ali na spletni strani šole.

Za subvencionirano šolo v naravi lahko zaprosite, če imate v odločbi o otroškem dodatku Centra za socialno delo zapisano, da imate do 382,82 Eur povprečnega dohodka na družinskega člana (vključno 3. dohodkovni razred) oz. imate druge socialne težave in ne zmorete plačati stroškov šole v naravi.

K vlogi priložite fotokopijo odločbe Centra za socialno delo.

O vlogi odloča komisija po predhodno pridobljenem predlogu šolske svetovalne službe.

Vloge z dokazili oddajte ali pošljite najkasneje do 28. 6. 2022  šolski svetovalni delavki Dragici Borko.

VLOGA ZA SUBVENC. šole v naravi 5. razredi

                                                        

Hoče, 21. 6. 2022                                       Alojz Velički, ravnatelj

                                                        

Dostopnost