Obveščamo vas, da je možno zaprositi za subvencioniranje šole v naravi, ki bo potekala od 5. 9. do 9. 9. 2022 ali od 12. 9. do 16. 9. 2022 v domu CŠOD Prvine. Vlogo za subvencionirano šolo v naravi lahko dobite pri šolski svetovalni delavki Dragici Borko (tel. št. 02 616 558 4) ali na spletni strani šole.

Za subvencionirano šolo v naravi lahko zaprosite, če imate v odločbi o otroškem dodatku Centra za socialno delo zapisano, da imate do 382,82 Eur povprečnega dohodka na družinskega člana (vključno 3. dohodkovni razred) oz. imate druge socialne težave in ne zmorete plačati stroškov šole v naravi.

K vlogi priložite fotokopijo odločbe Centra za socialno delo.

O vlogi odloča komisija po predhodno pridobljenem predlogu šolske svetovalne službe.

Vloge z dokazili oddajte ali pošljite najkasneje do 28. 6. 2022  šolski svetovalni delavki Dragici Borko.

VLOGA ZA SUBVENC. šole v naravi 5. razredi

                                                        

Hoče, 21. 6. 2022                                       Alojz Velički, ravnatelj

                                                        

Skupno 66 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost