Obveščamo vas, da je možno zaprositi za subvencioniranje šole v naravi, ki bo potekala od 28. 9. do 30. 9. 2022  v domu CŠOD Škorpijon – Duh na Ostrem vrhu. Vlogo za subvencionirano šolo v naravi lahko dobite na spletni strani šole. (Prenesi vlogo)

Za subvencionirano šolo v naravi lahko zaprosite, če imate v odločbi o otroškem dodatku Centra za socialno delo zapisano, da imate do 401,58 Eur povprečnega dohodka na družinskega člana (vključno 3. dohodkovni razred) oz. imate druge socialne težave in ne zmorete plačati stroškov šole v naravi.

K vlogi priložite fotokopijo odločbe Centra za socialno delo.

O vlogi odloča komisija po predhodno pridobljenem predlogu šolske svetovalne službe.

Vlogo z dokazili oddate najkasneje do 9. 9. 2022 razredničarki vašega otroka ali šolski svetovalni delavki Dragici Borko.

                                                        

Hoče, 2. 9. 2022                                         Alojz Velički, ravnatelj

Skupno 150 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost