INFORMACIJE O ŠTIPENDIJAH

INFORMACIJE O ŠTIPENDIJAH

Državne štipendije

Državne štipendije so namenjene otrokom iz družin z nižjim dohodkom na družinskega člana (povprečni mesečni dohodek na osebo v vaši družini v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne sme presegati 668,35 evrov.) Vlogo je smiselno oddati v mesecu avgustu.

Več na spletni strani:

https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/

Zoisove štipendije

Za Zoisovo štipendijo lahko zaprosi, kdor ima: izjemen dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN ustrezno povprečno oceno.

Več na spletni strani:

https://www.srips-rs.si/stipendije/zois/pogoji

Kadrovska štipendija

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

preko aplikacije Izmenjevalnice na spletni strani sklada, kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;

na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij – RRA (seznam RRA), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih; objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.

https://www.srips-rs.si/stipendije/kadrovske-stipendije

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2020-2024), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije.

https://www.srips-rs.si/stipendije/deficitarne

Informacije pripravila Dragica Borko

Zaključek zbiralne akcije odpadnega papirja

Zaključek zbiralne akcije odpadnega papirja

Spoštovani učenci, starši in učitelji!

Bližamo se koncu šolskega leta in s tem tudi zaključku naše zbiralne akcije odpadnega papirja.
V tem šolskem letu smo skupaj s podružnično šolo Reka-Pohorje zbrali 21.194 kg. Največ odpadnega papirja so zbrali učenci 4. b razreda z razredničarko Matejo Gabrijan Prešeren. Podružnična šola Reka- Pohorje je zbrala 3.080 kg.
Na zadnjem sestanku eko sklada smo se dogovorili, da se bo zbran denar po razredih porabil v namene končnega izleta. Letos tega nismo realizirali, zato se bo vsota prenesla v naslednje šolsko leto. Na avgustovskem sestanku eko sklada se bomo ponovno dogovorili, kako bomo namensko porabili sredstva, ki jih bomo zbrali od odpadnega papirja.
Čestitke vsem, ki ste pridno zbirali odpadni papir in vabimo vas, da tudi v prihodnjem šolskem letu zberemo čim več le tega in ohranimo marsikatero drevo v naravi.

Želimo vam lepe in zdrave počitnice!
Eko koordinatorji

Dostopnost