Državne štipendije

Državne štipendije so namenjene otrokom iz družin z nižjim dohodkom na družinskega člana (povprečni mesečni dohodek na osebo v vaši družini v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne sme presegati 668,35 evrov.) Vlogo je smiselno oddati v mesecu avgustu.

Več na spletni strani:

https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/

Zoisove štipendije

Za Zoisovo štipendijo lahko zaprosi, kdor ima: izjemen dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN ustrezno povprečno oceno.

Več na spletni strani:

https://www.srips-rs.si/stipendije/zois/pogoji

Kadrovska štipendija

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

preko aplikacije Izmenjevalnice na spletni strani sklada, kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;

na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij – RRA (seznam RRA), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih; objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.

https://www.srips-rs.si/stipendije/kadrovske-stipendije

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2020-2024), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije.

https://www.srips-rs.si/stipendije/deficitarne

Informacije pripravila Dragica Borko

Skupno 108 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost