NPZ je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole.

Cilj NPZ-ja je preveriti doseganje standardov znanja, določenih z učnimi načrti in pridobiti dodatne informacije o kakovosti znanja učencev.

NPZ se opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole in je za učence obvezno.

Ob koncu 6. razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika.

Ob koncu 9. razreda pa se poleg slovenščine in matematike preverja znanje iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister za šolstvo. Ta predmet je letos za naše učence 9. razredov zgodovina.

Na isti dan učenec opravlja znanje le iz enega predmeta. Preverjanje se pri posameznem predmetu opravlja pisno. Vsi učenci opravljajo NPZ iz določenega predmeta istega dne ob isti uri. Opravljanje NPZ se bo pričelo ob 8.30 in se zaključilo ob 9.30.

Učenci bodo informacije o poteku in izvedbi NPZ dobili pri razrednih urah.

Nacionalno preverjanje znanja se izvede v enem roku in bo potekalo:

v torek, 4. 5. 2021 – slovenščina za 6. in 9. razrede,

v četrtek, 6. 5. 2021 – matematika za 6. in 9. razrede,

v ponedeljek, 10. 5. 2021 – angleščina za 6. in zgodovina za 9. razrede.

Staršem in učencem 6. in 9. razredov bodo omogočeni vpogledi v ovrednotene preizkuse in izpise dosežkov preko spletnega portala http//npz.ric.si.

Za 9. razrede bo vpogled možen od 1. 6. do 3. 6. 2021 in za 6. razrede od 7. 6. do 9. 6. 2021.

Dosežek učenca ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole.

Dosežki učencev 9. razredov pri NPZ se v letošnjem letu ne bodo upoštevali pri omejitvah vpisa v srednjo šolo.

Učenci s posebnimi potrebami so upravičeni do prilagojenega izvajanja NPZ.

Več informacij lahko pridobite iz Informacij za učence in starše, ki jih je izdal Državni izpitni center in objavil na spletni strani http://www.ric.si.

Pripravila: Dragica Borko, šol. svet. delavka

Skupno 498 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost