ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA, RABLJENIH TONERJEV OZ. KARTUŠ

ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA, RABLJENIH TONERJEV OZ. KARTUŠ

Spoštovani učenci in starši!

Akciji ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA in ZBIRANJE RABLJENIH TONERJEV OZ. KARTUŠ se nadaljujeta tudi v šolskem letu 2021/2022. Naša partnerja v akcijah ostajata podjetji Dinos in Bitea d.o.o..

Na sestanku eko koordinatorjev ter v dogovoru z Eko skladom smo sklenili, da zbiralni akciji nadaljujemo.

Beleženje količin bo potekalo kot pretekla leta. Razredniki jih bodo sproti sporočali eko koordinatorjem.

Zbran denar iz preteklega in tekočega šolskega leta, bomo porabili za namene in potrebe celotne šole. Na podlagi zbranih idej in želja učencev, o katerih smo se pogovorili na sestankih eko predstavnikov razreda, bomo nabavili dodatne betonske klopi in uredili motorično pot v okolici šole.

V želji, da bomo še naprej tako uspešni v akciji, vas lepo pozdravljamo.

Eko koordinatorji

Dostopnost