Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je Vlada RS na dopisni seji dne 11. 9. 2021 sprejela nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 146/2021 https://www.uradnilist.si/_pdf/2021/Ur/u2021146.pdf.

Odlok začne veljati 15. septembra 2021. Hkrati preneha veljati Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 142/2021.

Na področju vzgoje in izobraževanja odlok ne prinaša večjih sprememb. Navajamo pa tiste (povzetek odloka), ki se nanašajo na otroke v vrtcu, učence v osnovni šoli in njihove starše.

 1. Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: pogoj PCT)

Dokazila za izkazovanje izpolnitve PCT pogoja so v bistvenem nespremenjena (2. in 3. člen odloka); s tem, da se pogoj prebolevnosti dokazuje z dvema pogojema, ki morata biti kumulativno izpolnjena, in sicer, da so bile osebe v obdobju, ki ni daljše od 180 dni (6 mesecev) od pozitivnega testa oziroma prvih simptomov cepljene z eni odmerkom cepiv, navedenih v odloku.

Pogoj PCT morajo izpolnjevati vsi  uporabniki storitev (razen izjem določenih v odloku).

PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati:

 • osebam, ki so mlajše od 12 let,
 • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda,
 • osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta, in
 • učencem pri prevozu z javnim potniškim prometom.

 

 1. Samotestiranje učencev

Učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole se v domačem okolju prostovoljno testirajo s testi HAG za samotestiranje.

Samotestiranje v domačem okolju je obveznost tudi za osebe, stare od 12 do 18 let, za udeležbo v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih.

Osebam, ki izpolnjevanje pogoja PCT dokazujejo z dokazili iz 2. člena (cepljenje, prebolevniki, v obdobju časovne veljavnosti testa PCR ali HAG), ni treba izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje.

Prevzem testov

Učencem in dijakom pripada pet testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam ali njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja.

 1. Zaščitne maske

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih (razen če gre za člane istega gospodinjstva).

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za:

 1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 2. učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno, ko so v matičnemu oddelku,
 3. učence glasbene šole do vključno 2. razreda,
 4. vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 5. nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
 6. osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 7. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 8. učence pri pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (17. 09. 2021)

 

Lepo vas pozdravljam.                                                                   Alojz Velički, ravnatelj

Skupno 129 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost