Obveščamo vas, da je možno zaprositi za subvencioniranje šole v naravi, ki bo potekala od 17. 1. do 21. 1. 2022 oz. od 24. 1. do 28. 1. 2022 v domu CŠOD Prvine. Vlogo za subvencionirano šolo v naravi lahko dobite pri šolski svetovalni delavki Dragici Borko (tel. št. 02 616 55 84) ali na spletni strani šole.

VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE šole v naravi 5. razredi

Za subvencionirano šolo v naravi lahko zaprosite, če imate v odločbi o otroškem dodatku Centra za socialno delo zapisano, da imate do 382,82 EUR povprečnega dohodka na družinskega člana (vključno 3. dohodkovni razred) oz. imate druge socialne težave in ne zmorete plačati stroškov šole v naravi.

K vlogi priložite fotokopijo odločbe Centra za socialno delo.

O vlogi odloča komisija po predhodno pridobljenem predlogu šolske svetovalne službe.

Vloge z dokazili oddate najkasneje do 7. 1. 2022  šolski svetovalni delavki Dragici Borko.

 

Hoče, 21. 12. 2021                                       Alojz Velički, ravnatelj

Skupno 117 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost