TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN DAN ZDRAVE ŠOLE

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN DAN ZDRAVE ŠOLE

V petek, 19. 11. 2021, je na naši šoli potekal vse slovenski dogodek Tradicionalni slovenski zajtrk. Ta dan smo dopolnili z Dnevom zdrave šole, ki je zajemal različne aktivnosti za učence od 1. do 9. razreda.

Letošnja rdeča nit promocije zdravja v šoli je bila MI VSI ZA LEPŠI/BOLJŠI JUTRI.

Učenci so najprej pojedli zdrav zajtrk in se pogovorili o zdravi hrani pri nas ter po svetu. Poslušali so javljanje Čebelarske zveze Slovenije in se naučili nekaj o pridelavi medu ter čebelah in njihovem življenju. Sledile so različne aktivnosti za naše najmlajše. Učenci so se preizkusili v gibalnih spretnostih na poligonu, igrah sproščanja in čuječnosti, prebrali eko pravljico in zaplesali. Prav tako so ustvarjali čebelje panje in drevo zdravja. Učenci 5. razredov pa so si z vadbo merili srčni utrip ter se podali po kolesarski poti okoli šole.

Starejši učenci so ugotavljali kaj je to samopodoba in kako jo uspešno zgradiš, pripravili so reklame na temo Pokam od zdravja. Ker je gibanje sila pomembno, so igrali športne igre ter med seboj tekmovali. Preizkusili so se na delavnicah ritma in bobnov, kjer so ugotovili da biti slavni bobnar ni lahko. Ustvarjali so sadne krožnike in predstavitve na temo Zdrav način življenja. Za konec pa so si ogledali predavanje o bontonu.

Dan je bil pester in razgiban. Okusili smo različne vidike telesnega in duševnega zdravja. Opolnomočili smo se za boljši in lepši jutri.

 

Zapisala vodja projekta Zdrave šole:

Lea Svatina Janžič

Zdrava šola in Tradicionalni slovenski zajtrk

Zdrava šola in Tradicionalni slovenski zajtrk

V petek, 19. 11. 2021, bo na šoli potekal Tradicionalni slovenski zajtrk in Dan zdrave šole.

Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk bo že enajsti po vrsti in bo potekal bo pod sloganom »Zajtrk s sadjem – super dan!«. Navezoval se bo namreč na mednarodno leto sadja in zelenjave, ki ga je za letos razglasila Generalna skupščina Združenih narodov.  Tradicionalni slovenski zajtrk sestavljajo kruh, maslo, med, mleko in jabolko ali drugo sadje slovenskega porekla. Glavni namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je, da že najmlajši spoznajo pomen kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva in varovanja okolja. Prav tako je eden ciljev poudarjanje pomena zajtrka za zdravo in uravnoteženo prehrano.

Dan zdrave šole bo potekal v duhu gibanja, duševnega zdravja, razvijanja kreativnosti, ozaveščanja o pomenu zdrave prehrane, varnega kolesarjenja in bontona. Učenci bodo spoznali svet glasbe in ritma ter se preizkusili v različnih športnih igrah.

Dan dejavnosti bo trajal od 8.20 do 12.40.

Učenci, ki se šolajo na daljavo, bodo dobili navodila od svojih razrednikov.

Če smo v dobri telesni kondiciji, če smo razgibani in zdravi se tudi počutimo bolje, smo bolj vedri in sproščeni in tudi učimo se lažje. Zelo pomembno je, da okrepimo naše telo, naše misli in s tem naš imunski sistem, da bo naše telo močnejše in odpornejše.

Vodja projekta: Lea Svatina Janžič

OBVESTILO

OBVESTILO

Spoštovani starši,

 

čas, v katerem živimo, zahteva od nas veliko razumevanja in strpnosti. Ni nam lahko: ne otrokom, ne  staršem, ne učiteljem in ne ravnateljem.

Na vas se obračamo s prošnjo in željo po pomoči in skupnem sodelovanju z namenom, da učencem v šoli zagotovimo zdrav in varen šolski prostor, predvsem pa, da otrokom zagotovimo izobraževanje v šoli.

Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid 19 (Uradni list RS št. 177/2021 in 174/2021), s katerim za učence osnovne šole določa obvezno testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Samotestiranje se opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj.

Za izvedbo samotestiranja učencev v šoli odlok določa, da starši oziroma drugi zakoniti zastopniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje.

Odlok določa, da se bo učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne bodo izvedli na način, kot določa odlok, začasno prepovedalo zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se bodo izobraževali na daljavo. Učencem, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ni treba izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje.

Ravnatelj se za spoštovanje in izvajanje varnostnih ukrepov nisem odločil na lastno pest in ne gre za mojo samovoljno odločitev, temveč je ta odločitev sprejeta v skladu s predpisi in pristojnostmi, ki jih imam ravnatelj kot zastopnik vzgojno-izobraževalnega zavoda. Kot odgovorna oseba naše šole sem skladno s čl. 49 Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja odgovoren zagotavljati zakonitost delovanja šole, izvrševati odločbe državnih organov ter zagotoviti zdravo in varno okolje vsem učencem in zaposlenim. Kot ravnatelj sem dolžan spoštovati in izvrševati vse pravno zavezujoče akte, med slednje se uvrščajo tudi odloki vlade.

Želim pa izpostaviti, da ravnatelj ni in ne more biti pristojen za presojo ustavnosti in zakonitosti pravnih aktov, dolžan jih je zgolj izvrševati, za presojo ustavnosti in zakonitosti pravnih aktov  je izključno pristojno le Ustavno sodišče RS. Trenutni odlok vlade je objavljen v Uradnem listu RS, je v veljavi in uporabi ter je za vse nas zavezujoč.

Z velikim upanjem se obračam na vas, spoštovani starši, da bi obvezno samotestiranje učencev v šoli sprejeli na miren način in z razumevanjem. Razumem tudi starše, ki ne bodo podali soglasja za samotestiranje učencev, in se bodo s tem za svojega otroka odločili za pouk na daljavo. Zagotavljam pa vam, da bomo vaše odločitve dosledno spoštovali in da noben otrok ne bo na kakršenkoli način podvržen nedopustnemu posegu v njegovo telesno oziroma duševno integriteto.

V preteklem tednu smo po raznih poteh prejeli več sporočil staršev glede ukrepov. Zaradi nejasnosti, ki jih prinaša novi teden, na njih običajno nismo odgovorili. Upam, da tudi ta dopis ponuja nekaj želenih odgovorov.

Prilagam Okrožnico MIZŠ s prilogami, ki smo jo prejeli 13. 11.2021. Posredujem pa tudi  izjavi Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva, pri katerih smo sodelovali vsi ravnatelji.

Ob zaključku Vas ponovno naprošam, da vsi skupaj zasledujemo največjo korist otrok in na čim bolj miren, odgovoren in dostojanstven način skupaj prehodimo to izjemno težko obdobje, ki ga živimo. V Sloveniji je že dovolj nestrpnosti, razdvojenosti, sovražnosti in ni potrebno, da to prenašamo tudi v našo »hočko« šolo, saj  bo pandemija minila, mi pa bomo še vedno živeli skupaj. Naj nas naš občinski slogan tudi tokrat povezuje, ker skupaj ZNAMO IN ZMOREMO.

Lepo vas pozdravljam in verjamem, da nam bo s skupnimi močmi in z vašo podporo uspelo, da ostanemo v šoli.

S spoštovanjem,

Alojz Velički, ravnatelj

 

Priloga:

OKROŽNICA: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in dodatne usmeritve

Priloga 1: Soglasje

Priloga 2: Protokol o samotestiranju za učence  

Izjava Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, 10. 11. 2021

Izjava Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, 12. 11. 2021

Dostopnost