3. C IN 6. A – IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

3. C IN 6. A – IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 31. 1. 2022 do vključno 2. 2. 2022 za 3.C in
od 31. 1. 2022 do vključno 3. 2. 2022 za 6.A

zaradi odrejene karantene izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

 

V Hočah, 29. 1. 2022                                                                                        Alojz Velički, ravnatelj

 

ŠOA spominjamo se 2022

ŠOA spominjamo se 2022

Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta, 27. januarju, smo z učenci 8.b razreda, ki sodelujejo v mednarodnem projektu KROKUS pripravili razstavo:

ŠOA Kako si je lahko človek kaj takega dopustil?

Razstava je nastala kot večletno sodelovanje z ustanovo Yad Vashem z Jeruzalema. Učenci 8.b razreda se bodo preizkusili kot muzejski delavci, kustusi, in svojim vrstnikom predstavili turbulentno dogajanje prejšnjega stoletja, ki je zaznamovalo tako našo kot tudi svetovno zgodovino.

Za učence druge triade pa smo pripravili ogled kratkega filma iz cikla filma: Vojna in jaz, Eva.

 

Vodja projekta Krokus

Petra Urek

3. C IN 6. A – IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

Spremembe odlokov in protokol samotestiranja učencev veljavni od 19. 1. 2022 naprej

Spoštovani straši in skrbniki,

 

iz medijev ste bili obveščeni o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki so začele veljati danes, v sredo, 19. 1. 2022.

Posredujemo vam:

Zahvaljujemo se vam za dobro sodelovanje in vso podporo. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi poskrbeli, da se bodo naši učenci lahko izobraževali v šoli.

Lepo vas pozdravljam.                                                                         Alojz Velički, ravnatelj

Šola v naravi – 6. razredi

Šola v naravi – 6. razredi

ŠOLA V NARAVI – MOŽNOSTI SUBVENCIONIRANJA
(za učence 6. razredov v šol. letu 2021/22)

Obveščamo vas, da je možno zaprositi za subvencioniranje šole v naravi, ki bo potekala od 21.2. do 25. 2. 2022 v domu CŠOD Radenci. Vlogo za subvencionirano šolo v naravi lahko dobite pri šolski svetovalni delavki Dragici Borko (tel. št. 02 616 558 4) ali je prenesete tukaj.

Za subvencionirano šolo v naravi lahko zaprosite, če imate v odločbi o otroškem dodatku Centra za socialno delo zapisano, da imate do 382,82 Eur povprečnega dohodka na družinskega člana (vključno 3. dohodkovni razred) oz. imate druge socialne težave in ne zmorete plačati stroškov šole v naravi.

K vlogi priložite fotokopijo odločbe Centra za socialno delo.

O vlogi odloča komisija po predhodno pridobljenem predlogu šolske svetovalne službe.

Vloge z dokazili oddate najkasneje do 25. 1. 2022  šolski svetovalni delavki Dragici Borko.

 

Hoče, 17. 1. 2022                                        Alojz Velički, ravnatelj

Moj otrok je v stiski – kaj lahko naredimo starši

Moj otrok je v stiski – kaj lahko naredimo starši

Spoštovani starši!

Posredujemo vam posnetek predavanja gospe Tadeje Batagelj – univ. dipl. psihologinje iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše z naslovom Moj otrok je v stiski – kaj lahko naredimo starši.

Šola je za večino otrok in mladostnikov vir podpore, pripadnosti, učenja in povezovanja. Ponuja vstopanje v vloge, v katerih se učenci dobro počutijo, nudi priložnosti za razmislek o lastnih mnenjih, omogoča vključenost v šport, prisotnost na izletih, spoznavanje novih vsebin. Omogoča pa tudi občutke napredovanja in uspeha, oblikujejo se doživljenjska prijateljstva in podporni odnosi z učitelji in drugimi odraslimi.

Ne glede na vse to, pa bo vsakega otroka in mladostnika šola občasno tudi skrbela – in to je povsem naravno in normalno.

Če pa je šola vir stresa in negativnih občutij pogosto ali večino časa, je pomembno, da prepoznamo to kot problem in da skupaj s šolo čimprej začnemo delati v smeri rešitve tega problema.

Na predavanju bo tekla beseda o tem, kako lahko starši prepoznamo otrokovo stisko in kako mu lahko pri tem nudimo učinkovito podporo.

Ker je predavanje vnaprej posneto in ne omogoča neposrednih replik in vprašanj, lahko predavateljico v primeru dodatnih vprašanj kontaktirate preko elektronskega naslova: tadeja.batagelj@guest.arnes.si

Predavanje traja 48 minut in bo dostopno do nedelje, 23. 1. 2022.

Posnetek si lahko ogledate na naslednji povezavi:

https://youtu.be/IIKndU_9bOc

Vljudno vas vabim, da si ogledate posnetek predavanja.

Lepo vas pozdravljam.                                                                                                                      Dragica Borko, šol. svetovalna delavka

Dostopnost