Obveščamo vas, da je možno zaprositi za subvencioniranje šole v naravi, ki bo potekala od 11. 9. do 13. 9. 2023 ali od 13. 9. do 15. 9. 2023  v domu CŠOD Škorpijon – Duh na Ostrem vrhu. Vlogo za subvencionirano šolo v naravi lahko dobite na spletni strani šole.

Za subvencionirano šolo v naravi lahko zaprosite, če imate v odločbi o otroškem dodatku Centra za socialno delo zapisano, da imate do 442,94 Eur povprečnega dohodka na družinskega člana (vključno 3. dohodkovni razred) oz. imate druge socialne težave in ne zmorete plačati stroškov šole v naravi.

K vlogi priložite fotokopijo odločbe Centra za socialno delo.

O vlogi odloča komisija po predhodno pridobljenem predlogu šolske svetovalne službe.

Vlogo z dokazili oddate najkasneje do 11. 9. 2023 razredničarki vašega otroka ali šolski svetovalni delavki Dragici Borko.

VLOGA (prenesi)                                                         

Hoče, 1. 9. 2023                                         Alojz Velički, ravnatelj

Skupno 54 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost