Obveščamo vas, da je možno zaprositi za subvencioniranje šole v naravi, ki bo potekala od 15. 1. do 19. 1. 2024 ali od 22. 1. do 26. 1. 2024 v domu CŠOD Prvine. Vlogo za subvencionirano šolo v naravi lahko dobite pri šolski svetovalni delavki Dragici Borko ali na spletni strani šole.
Za subvencionirano šolo v naravi lahko zaprosite, če imate v odločbi o otroškem dodatku Centra za socialno delo zapisano, da imate do 442,94 Eur povprečnega dohodka na družinskega člana (vključno 3. dohodkovni razred) oz. imate druge socialne težave in ne zmorete plačati stroškov šole v naravi.
K vlogi priložite fotokopijo odločbe Centra za socialno delo.
O vlogi odloča komisija po predhodno pridobljenem predlogu šolske svetovalne službe.
Vloge z dokazili oddajte najkasneje do 28. 11. 2023 razredničarki ali šolski svetovalni delavki Dragici Borko.
 
 
Hoče, 20. 11. 2023 Alojz Velički, ravnatelj
 
Skupno 78 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost