Obveščamo vas, da je možno zaprositi za subvencioniranje šole v naravi, ki bo potekala od 25. 5. do 29. 5. 2020 v domu CŠOD Breženka – Piran. Vlogo za subvencionirano šolo v naravi lahko dobite pri šolski svetovalni delavki Dragici Borko (tel. št. 02 616 558 4) ali na spletni strani šole: Neveljaven ID prenosa.

Za subvencionirano šolo v naravi lahko zaprosite, če imate v odločbi o otroškem dodatku Centra za socialno delo zapisano, da imate do 376,06 Eur povprečnega dohodka na družinskega člana (vključno 3. dohodkovni razred) oz. imate druge socialne težave in ne zmorete plačati stroškov šole v naravi.

K vlogi priložite fotokopijo odločbe Centra za socialno delo.

O vlogi odloča ravnatelj šole po predhodno pridobljenem predlogu šolske svetovalne službe.

Vloge z dokazili oddate najkasneje do 13. 3. 2020 šolski svetovalni delavki Dragici Borko.

 

Hoče, 6. 3. 2020                                         Alojz Velički, ravnatelj

Skupno 96 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost