Odpoved ekskurzije v London

Odpoved ekskurzije v London

Spoštovani starši!

Ekskurzija v London, ki je bila napovedana za jutri, je odpovedana in bo preložena.

Spodaj prilagam dopis agencije LTA, organizatorice ekskurzije.

Spoštovani straši,

želeli bi vas obvestiti, da smo s strani šole prejeli informacijo, da so se starši otrok, ki ne potujejo v London, obrnili na šolo v skrbeh za svoje otroke po vrnitvi ostalih otrok iz Londona domov. Menijo, da se otroci, ki jutri potujejo v London, po vrnitvi domov ne bi smeli vrniti v šolo k pouku, saj bi s tem ogrožali zdravje drugih otrok, ki v Londonu niso bili. Ne moremo zagotovo vedeti, kaj se bo zgodilo naslednji teden po vrnitvi otrok nazaj, lahko pa pričakujemo, da bodo imeli prav ti starši in njihovi otroci odklonilen odnos do ostalih, ki so se s poti vrnili.

Popolnoma razumemo nastalo situacijo in morda se pomisleki pojavljajo tudi pri starših, ki ste se že pred sestankom v sredo odločili, da vaši otroci v vsakem primeru potujejo.

Po pogovoru s pristojnimi na Ministrstvu za zunanje zadeve in njihovem priporočilu zaradi trenutnega stanja glede okužb v Sloveniji, pa smo skupaj z vodstvom šole sprejeli odločitev, da jutrišnje strokovne ekskurzije v London v načrtovanem terminu ne izvedemo, temveč bomo ekskurzijo izvedli v kasnejšem terminu takoj, ko bodo razmere to dopuščale, vsekakor pa do konca  letošnjega šolskega leta. Dogovor glede novega termina bomo sprejeli skupaj s starši in vodstvom šole.

Če ekskurzije do konca šolskega leta ne bo mogoče izvesti, oziroma se z novim terminom ne boste strinjali,  se povrne vplačan strošek aranžmaja.

Prosimo, da nas danes najkasneje do 18. ure po elektronski pošti na info@lta.si obvestite o prejemu tega sporočila.

Vljudno vas prosim, da se do 18. ure zagotovo odzovete.

Danijela M. Vukmanič

ŠOLA V NARAVI – MOŽNOSTI SUBVENCIONIRANJA (za učence 7. razredov v šol. letu 2019/20)

Obveščamo vas, da je možno zaprositi za subvencioniranje šole v naravi, ki bo potekala od 25. 5. do 29. 5. 2020 v domu CŠOD Breženka – Piran. Vlogo za subvencionirano šolo v naravi lahko dobite pri šolski svetovalni delavki Dragici Borko (tel. št. 02 616 558 4) ali na spletni strani šole: Neveljaven ID prenosa.

Za subvencionirano šolo v naravi lahko zaprosite, če imate v odločbi o otroškem dodatku Centra za socialno delo zapisano, da imate do 376,06 Eur povprečnega dohodka na družinskega člana (vključno 3. dohodkovni razred) oz. imate druge socialne težave in ne zmorete plačati stroškov šole v naravi.

K vlogi priložite fotokopijo odločbe Centra za socialno delo.

O vlogi odloča ravnatelj šole po predhodno pridobljenem predlogu šolske svetovalne službe.

Vloge z dokazili oddate najkasneje do 13. 3. 2020 šolski svetovalni delavki Dragici Borko.

 

Hoče, 6. 3. 2020                                         Alojz Velički, ravnatelj

Dostopnost