Obveščamo vas, da je možno zaprositi za subvencioniranje šole v naravi, ki bo potekala od 13. 9. do 17. 9. 2021 ali pa od 20. 9. do 24. 9. 2021 v domu CŠOD  Breženka – Piran. Vlogo za subvencionirano šolo v naravi lahko dobite na spletni strani šole.

Za subvencionirano šolo v naravi lahko zaprosite, če imate v odločbi o otroškem dodatku Centra za socialno delo zapisano, da imate do 382,82 povprečnega mesečnega dohodka na osebo, oz. imate druge socialne težave in ne zmorete plačati stroškov šole v naravi.

K vlogi priložite fotokopijo odločbe Centra za socialno delo.

O vlogi odloča ravnatelj šole po predhodno pridobljenem predlogu šolske svetovalne službe.

Vlogo z dokazili pošljite ali oddajte najkasneje do 7. 9. 2021 šolski svetovalni delavki Dragici Borko.

VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE šole v naravi 8. razredi

Alojz Velički, ravnatelj

Skupno 137 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost