Obveščamo vas, da je možno zaprositi za subvencioniranje šole v naravi, ki bo potekala od 19. 4. do 23. 4. 2022 v domu CŠOD Breženka Piran.
Vlogo za subvencionirano šolo v naravi lahko dobite na spletni strani šole. (prenesi vlogo)

Za subvencionirano šolo v naravi lahko zaprosite, če imate v odločbi o otroškem dodatku Centra za socialno delo zapisano, da imate do 382,82 Eur povprečnega dohodka na družinskega člana (vključno 3. dohodkovni razred) oz. imate druge socialne težave in ne zmorete plačati stroškov šole v naravi.
K vlogi priložite fotokopijo odločbo Centra za socialno delo.
O vlogi odloča komisija po predhodno pridobljenem predlogu šolske svetovalne službe.
Vlogo z dokazili oddajte najkasneje do 11. 4. 2022 razredničarki ali šol. svet. delavki Dragici Borko.

Hoče, 1. 4. 2022 Alojz Velički, ravnatelj

Skupno 56 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost