ŠOLA V NARAVI – MOŽNOSTI SUBVENCIONIRANJA (za učence 7. razredov v šol. letu 2021/22)

ŠOLA V NARAVI – MOŽNOSTI SUBVENCIONIRANJA (za učence 7. razredov v šol. letu 2021/22)

Obveščamo vas, da je možno zaprositi za subvencioniranje šole v naravi, ki bo potekala od 19. 4. do 23. 4. 2022 v domu CŠOD Breženka Piran.
Vlogo za subvencionirano šolo v naravi lahko dobite na spletni strani šole. (prenesi vlogo)

Za subvencionirano šolo v naravi lahko zaprosite, če imate v odločbi o otroškem dodatku Centra za socialno delo zapisano, da imate do 382,82 Eur povprečnega dohodka na družinskega člana (vključno 3. dohodkovni razred) oz. imate druge socialne težave in ne zmorete plačati stroškov šole v naravi.
K vlogi priložite fotokopijo odločbo Centra za socialno delo.
O vlogi odloča komisija po predhodno pridobljenem predlogu šolske svetovalne službe.
Vlogo z dokazili oddajte najkasneje do 11. 4. 2022 razredničarki ali šol. svet. delavki Dragici Borko.

Hoče, 1. 4. 2022 Alojz Velički, ravnatelj

ANKETA: Zadovoljstvo s prehrano na šoli

ANKETA: Zadovoljstvo s prehrano na šoli

Spoštovani starši in učenci!

Po zakonu o šolski prehrani, mora šola enkrat letno preverjati zadovoljstvo s prehrano na šoli. Zaradi želje po zdravem prehranjevanju naših učencev in vaših otrok vas prosimo, da si vzamete čas in skupaj z otrokom rešite anketi:

ANKETA ZA STARŠE je na povezavi: https://1ka.arnes.si/a/7d36dd98

ANKETA ZA UČENCE je na povezavi: https://1ka.arnes.si/a/babef24b

Vaša mnenja nam bodo v veliko pomoč pri nadaljnjem načrtovanju šolske prehrane. V šolski kuhinji zagotavljamo, da ponujeni obroki vsebujejo vse hranilne snovi in pokrivajo učenčeve potrebe po hranilnih snoveh.

Odgovore bomo uporabili izključno za interno uporabo. Prosimo Vas, da spletno anketo  izpolnite vsi starši najkasneje do petka,15. 4. 2022. Analiza ankete bo točnejša, če bo vzorec anketirancev čim večji.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Dostopnost