ŠOLA V NARAVI – MOŽNOSTI SUBVENCIONIRANJA (za učence 7. razredov v šol. letu 2022/23)

ŠOLA V NARAVI – MOŽNOSTI SUBVENCIONIRANJA (za učence 7. razredov v šol. letu 2022/23)

Obveščamo vas, da je možno zaprositi za subvencioniranje šole v naravi, ki bo potekala od 21. 4. do 24. 4. 2023 v domu CŠOD Škorpijon Duh na Ostrem vrhu.

Vloga za subvencionirano šolo v naravi

Za subvencionirano šolo v naravi lahko zaprosite, če imate v odločbi o otroškem dodatku Centra za socialno delo zapisano, da imate do 442,94 Eur povprečnega dohodka na družinskega člana (vključno 3. dohodkovni razred) oz. imate druge socialne težave in ne zmorete plačati stroškov šole v naravi.

K vlogi priložite fotokopijo odločbe Centra za socialno delo.

Vlogo z dokazili oddajte najkasneje do 14. 3. 2023 razredničarki ali šol. svet. delavki Dragici Borko.

                                                        

Hoče, 2. 3. 2023                                         Alojz Velički, ravnatelj

Dostopnost