INFORMACIJE O NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA

INFORMACIJE O NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA

Temeljni smisel NPZ-ja je, da vsi skupaj, učenke in učenci s starši, učitelji, ravnatelji in drugimi strokovnimi delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja, preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in na tej podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo.

Po sedanji zakonodaji se NPZ opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole in je za učence obvezno.

Ob koncu 6. razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika.

Ob koncu 9. razreda pa se poleg slovenščine in matematike preverja znanje iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister za šolstvo. Ta predmet je letos za naše učence 9. razredov domovinska in državljanska kultura in etika.

Učenci preverjajo znanje iz treh predmetov. Preverjanje se pri posameznem predmetu opravlja pisno in traja 60 minut.

Na  dan preverjanja znanja prosimo, da pridejo učenci v šolo ob 8.10. uri.  NPZ se sicer prične ob 8.30, vendar morajo biti učenci že ob 8.15 v razredu, zato, da jim nadzorni učitelji še dajo podrobna navodila.

Nacionalno preverjanje znanja se izvede v enem roku in bo potekalo:

v četrtek, 4. 5. 2023 –  slovenščina za 6. in 9. razrede,

v ponedeljek, 8. 5. 2023 – matematika za 6. in 9. razrede,

v sredo, 10. 5. 2023 –  angleščina za 6. in za 9. razrede domovinska in državljanska kultura in etika.

Z dosežki učencev na NPZ-ju so v elektronski obliki učenci in starši seznanjeni na spletni strani http://npz.ric.si. Do ovrednotenih preizkusov znanja, informacij o dosežkih in državnih povprečjih pri posameznih predmetih učenci in njihovi starši dostopajo s številko EMŠO in dodeljeno šifro, ki jo učenci prejmejo pri opravljanju prvega predmeta na NPZ-ju v tekočem šolskem letu. Učenci 9. razreda bodo lahko do dosežkov dostopali od 31. maja do 2. junija 2023; učenci 6. razreda pa od 6. do 8. junija 2023. Aplikacija bo med reševanjem poizvedb zaprta, po zaključku postopka pa zopet dostopna učencem in staršem.

Dosežek učenca ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole.

Dosežki NPZ-ja ob koncu 9. razreda pa lahko vplivajo na vpis oz. sprejem na izbrano srednjo šolo, če ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda. Le v tem primeru se upošteva tudi dosežek pri NPZ-ju iz slovenščine in matematike.

Učenci s posebnimi potrebami so upravičeni do prilagojenega izvajanja NPZ.

Več informacij lahko pridobite iz Informacij za učence in starše, ki jih je izdal Državni izpitni center in objavil na spletni strani http://www.ric.si.

 

Informacije pripravila:

                                                                                                     Dragica Borko,

                                                                                                    šol. svet. delavka

 

JUDO – ŠOLSKO DRŽAVNO PRVENSTVO

JUDO – ŠOLSKO DRŽAVNO PRVENSTVO

V sredo, 19. 4. 2023, smo se v Kopru udeležili državnega prvenstva za učenke in učence osnovnih šol. Odlično so nastopili tekmovalci osnovne šole Dušana Flisa Hoče.

Lara Dogša in Jani Černe sta postala šolska državna prvaka za šolsko leto 2022/2023. Uspeh je dopolnila Živa Soršak z osvojenim drugim mestom in naslovom šolske državne podprvakinje. 

Odlično sta nastopila tudi Miha Muhič in Eva Križnik, ki sta se uvrstila na peto mesto in ostala tik pod zmagovalnimi stopničkami. Tekmovala sta še Neža Gomaz in Neo Safin, ki pa tokrat nista uspela priti do uvrstitve.

Učenke OŠ Dušana Flisa so v skupnem seštevku osvojile drugo mesto in domov prinesle zaslužen ekipni pokal. V seštevku učenk in učencev, je šola iz Hoč osvojila skupno prvo mesto!

Športni pozdrav,

Mario Rudl

Dostopnost