Male sive celice – ustni del predtekmovanja

Male sive celice – ustni del predtekmovanja

Urška Golenač, David Kosmačin in Vid Bratuša so zastopali šolo na ustnem delu predtekmovanja Malih sivih celic, ki je potekalo v četrtek, 21. 9. 2023, na OŠ Pohorskega bataljona v Oplotnici. Tekmovali so proti ekipi OŠ Ljudski vrt Ptuj, ki je imela 7 točk prednosti iz pisnega predtekmovanja. Vprašanja so bila na teme: slovenski pisatelji in pesniki, plovila, oreščki in slovenske gorske živali. Ekipa se žal ni uvrstila na televizijsko oddajo na TV Slovenija, pridobila pa je dragocene izkušnje in v živo spoznala duhovitega voditelja Juša Milčinskega.

Tekmovalcem čestitamo, da so se izmed 160 prijavljenih šol iz vse Slovenije uvrstili na ustni del, na katerem je sodelovalo 64 šol in jim želimo več sreče prihodnjič.

Učenci od 6. do 8. razreda, ki vas zanima več o kvizu, ste vabljeni k interesni dejavnosti Male sive celice. Dobimo se v petek, 29. 9. 2023, ob 7.45 v učilnici 1.a.

mentorica Anja Urekar Osvald, prof. nem.

MINI OLIMPIJADA

MINI OLIMPIJADA

V ponedeljek, 25. 9. 2023 bomo imeli športni dan. Učenci od 1. do 5. razreda se bodo peš odpravili do igrišča pred OŠ FLV Slivnica. Tam je organizirana Mini olimpijada, ki jo prireja občina Hoče-Slivnica. Po končani dejavnosti, ob 12. uri, se z avtobusom vrnemo nazaj v šolo.

koordinatorica Mini olimpijade

Postopek za pridobitev statusa športnika ali statusa mladega umetnika

Postopek za pridobitev statusa športnika ali statusa mladega umetnika

Zakon o osnovni šoli določa, da se posameznik lahko registrira kot perspektivni športnik, če je star najmanj 12 let (v posebnih primerih tudi v koledarskem letu, ko dopolni 10 let), je član športnega društva, ki je včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Status vrhunskega športnika lahko pridobi športnik, ki dopolni starost 14 let (33. člen ZŠpo) in je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.

Iz določb ZŠpo-1 tako izhaja, da učenci v OŠ praviloma ne morejo pridobiti status vrhunskega športnika, saj še ne tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih v absolutni starostni kategoriji.

vlogi za pridobitev statusa priporočamo, da se  priloži potrdilo športnega kluba oziroma za status umetnika potrdilo plesne šole ali Konservatorija za glasbo in balet.

Vlogo in potrdilo za dodelitev statusa lahko učenec odda razredniku ali šolski svetovalni službi.

Pred odločitvijo o dodelitvi, vloge pregleda Komisija za preverjanje pogojev statusa.

Odločbo izda ravnatelj, vendar si mora pred dodelitvijo pridobiti mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Priporočamo vam, da  vlogo z dokazili izpolnite in oddate do 27. 9. 2023.

VLOGA staršev – status športnika (.pdf)
POTRDILO – športnik – perspektiven (.pdf)
VLOGA staršev – status umetnika (.pdf)
POTRDILO – perspektivni umetnik (.pdf)
POTRDILO – vrhunski umetnik (.pdf)

Pripravila šolska svetovalna delavka:

Dragica Borko

Dostopnost