INFORMACIJE O ŠTIPENDIJAH

INFORMACIJE O ŠTIPENDIJAH

Državne štipendije

Državne štipendije so namenjene otrokom iz družin z nižjim dohodkom na družinskega člana (povprečni mesečni dohodek na osebo v vaši družini v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne sme presegati 668,35 evrov.) Vlogo je smiselno oddati v mesecu avgustu.

Več na spletni strani:

https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/

Zoisove štipendije

Za Zoisovo štipendijo lahko zaprosi, kdor ima: izjemen dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti IN ustrezno povprečno oceno.

Več na spletni strani:

https://www.srips-rs.si/stipendije/zois/pogoji

Kadrovska štipendija

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

preko aplikacije Izmenjevalnice na spletni strani sklada, kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;

na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij – RRA (seznam RRA), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih; objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.

https://www.srips-rs.si/stipendije/kadrovske-stipendije

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2020-2024), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije.

https://www.srips-rs.si/stipendije/deficitarne

Informacije pripravila Dragica Borko

Zaključek zbiralne akcije odpadnega papirja

Zaključek zbiralne akcije odpadnega papirja

Spoštovani učenci, starši in učitelji!

Bližamo se koncu šolskega leta in s tem tudi zaključku naše zbiralne akcije odpadnega papirja.
V tem šolskem letu smo skupaj s podružnično šolo Reka-Pohorje zbrali 21.194 kg. Največ odpadnega papirja so zbrali učenci 4. b razreda z razredničarko Matejo Gabrijan Prešeren. Podružnična šola Reka- Pohorje je zbrala 3.080 kg.
Na zadnjem sestanku eko sklada smo se dogovorili, da se bo zbran denar po razredih porabil v namene končnega izleta. Letos tega nismo realizirali, zato se bo vsota prenesla v naslednje šolsko leto. Na avgustovskem sestanku eko sklada se bomo ponovno dogovorili, kako bomo namensko porabili sredstva, ki jih bomo zbrali od odpadnega papirja.
Čestitke vsem, ki ste pridno zbirali odpadni papir in vabimo vas, da tudi v prihodnjem šolskem letu zberemo čim več le tega in ohranimo marsikatero drevo v naravi.

Želimo vam lepe in zdrave počitnice!
Eko koordinatorji

Obvestilo za učence in za starše učencev, ki v šolo prihajajo iz Rogoze

Obvestilo za učence in za starše učencev, ki v šolo prihajajo iz Rogoze

V obvestilu, ki smo vam ga posredovali v petek, 29. 5. 2020, smo zapisali, da so še vedno problem  prevozi učencev v šolo, kjer še vedno veljajo stroga pravila in omejitve glede števila potnikov na prevoznih sredstvih.

Vozni red šolskih prevozov je enak kot pred razglasitvijo epidemije.

Ker se pa v sredo, 3. 6. 2020, v šolo vračajo vsi učenci, moramo na relaciji Rogoza – Hoče zjutraj dodati dodatne prevoze.

Odhod iz Rogoze:

Za učence, ki začnejo s poukom ob 7.30

– 7.10  avtobus št. 1, avtobus št. 2.

Za učence, ki začnejo s poukom ob 8.20

– 7.35 avtobus št. 2 za učence 4. in 5. razreda,

– 7.50 avtobus št. 2 za učence 6. in 7. razreda,

– 7.55 avtobus št. 1 za učence I. triletja,

– 8.05 avtobus št. 2 za učence 8. in 9. razreda.

Ministrica je prejšnji teden javno pozvala vse starše, da če je le mogoče, naj svoje otroke pripeljete v šolo z lastnim prevozom, ali naj otroci pridejo peš, s kolesom…. Tako lahko omogočimo prevoz tistim, ki druge možnosti nimajo. Tej prošnji se pridružujem tudi sam in vas ob tem prosim za strpnost in razumevanje v iskanju najboljših možnih rešitev.

Še vedno pa veljajo higienska priporočila za izvajanje prevoza šolarjev (uporaba mask…).

Lepo vas pozdravljam.

Alojz Velički, ravnatelj

Dostopnost