18. BRALNI MARATON

18. BRALNI MARATON

Letošnji že 18. Bralni maraton so zaznamovali deževen dopoldan in posebni ukrepi ob koronavirusu. Zaradi tega smo se namesto na Glavnem trgu mentorji in maratonci zbrali na sedežu organizatorja Zveze prijateljev mladine v Domu ustvarjalnosti ter upoštevali vse ukrepe NIJZ in organizatorja.

Učenci so tudi tokrat presenetili. Letos je bilo napisanih in predstavljenih največ lastnih pesmi doslej. Najbrž je k temu pripomogla letošnja tema Odraščanje. Kdo pa nima težav v tem obdobju? Na sporedu so bili mozolji, prve ljubezni, lenobnost in razmetane sobe, odnosi s starši in življenje v oblakih.

Našo šolo sta odlično zastopali Ana in Nika iz 7. razreda. Ana je zapisala lastno pesem Spomini odraščanja, ki bo tudi del elektronskega zbornika oz. pesniške zbirke 18. Bralnega maratona. V njej se spominja lepega otroštva, ki počasi odhaja, a spomini nanj ostajajo. Nika pa je izbrala za svojo predstavitev pesem JAZ – JAZ?, ki jo najdete v pesniški zbirki Barbare Gregorič Gorenc Tri pike.

Gostja letošnjega Bralnega maratona je bila mlada pesnica, gimnazijka, Doroteja Drevenšek, ki je v samozaložbi izdala svojo prvo pesniško zbirko Pusti mi rimo. Pravi, da je že skoraj vsem domačim napisala njim posvečeno pesem, razen očetu. Obljubila je, da tudi njemu nekoč nameni nekaj rim. Sicer pa piše predvsem ponoči in nikoli ne popravlja besedila nazaj.

Prireditev je povezovala izjemna zepeemovka Urša, ki je prevzela težko organizacijsko nalogo in smo se ji zato lepo zahvalili. Dogodek je eden redkih, ki se je ohranil ob Bralni znački in se vsako leto odvija na Dan zlatih knjig v sredini septembra; letos zaradi posebnih razmer v oktobru ob Tednu otroka.

Hoče, 7. 10. 2020                                                                                                                                                                                                        Lidija Mazgan

ŠOLA V NARAVI – MOŽNOSTI SUBVENCIONIRANJA (za učence 3. razredov v šol. letu 2020/21)

ŠOLA V NARAVI – MOŽNOSTI SUBVENCIONIRANJA (za učence 3. razredov v šol. letu 2020/21)

Obveščamo vas, da je možno zaprositi za subvencioniranje šole v naravi, ki bo potekala od 2. 11. do 4. 11. 2020 oz. od 4. 11. do 6. 11. 2020 v domu CŠOD Škorpijon – Duh na Ostrem vrhu. Vlogo za subvencionirano šolo v naravi lahko dobite na spletni strani šole (prenesi vlogo).
Za subvencionirano šolo v naravi lahko zaprosite, če imate v odločbi o otroškem dodatku Centra za socialno delo zapisano, da imate do 382,82 Eur povprečnega dohodka na družinskega člana (vključno 3. dohodkovni razred) oz. imate druge socialne težave in ne zmorete plačati stroškov šole v naravi.
K vlogi priložite fotokopijo odločbe Centra za socialno delo.
O vlogi odloča komisija po predhodno pridobljenem predlogu šolske svetovalne službe.
Vlogo z dokazili oddate najkasneje do 15. 10. 2020 razredničarki vašega otroka (oz. lahko otrok odda razredničarki).

Hoče, 6. 10. 2020 Alojz Velički, ravnatelj

Dostopnost