O B V E S T I L O

O B V E S T I L O

V času prvomajski počitnic, od dne 26. 4. 2021 do 30. 4. 2021,

je šola zaprta.

V ponedeljek, 26. 4. 2021 in v petek, 30. 4. 2021 med 8. in 12. uro smo dosegljivi na telefonski številki 031 711 789.

 

Alojz Velički,

ravnatelj

Spoštovani učenci, spoštovani starši in skrbniki!

Spoštovani učenci, spoštovani starši in skrbniki!

Še vedno v drugačnih razmerah, kot smo jih sicer  vajeni, a vseeno uspešno korakamo čez  šolsko leto in pred nami so prvomajske počitnice med 24. 4. in 2. 5. 2021, ki si jih glede na ves trud, ki ga vlagate v izobraževanje v živo in prej na daljavo zagotovo zaslužite. V šoli se ponovno vidimo v ponedeljek, 3. 5. 2021.

Želim Vam, da se v tem prostem prazničnem času, ne glede na vse razmere s katerimi se soočamo, odpočijete, sprostite in imate kar najlepše s svojimi najdražjimi.

Lep pomladno obarvan pozdrav!

Hoče, 22. 4. 2021                                                    Alojz Velički, ravnatelj

KOLESARSKI IZPITI V 5. RAZREDIH

KOLESARSKI IZPITI V 5. RAZREDIH

Spoštovani starši!

Pomlad je čas, ko se petošolci pripravljamo na kolesarski izpit.

Prvi samostojni kolesarski kilometri v prometu se začnejo prav v okolici naše šole, zato vas prosimo še za dodatno pozornost in obzirnost.

Zaradi svoje starosti delno že poskrbimo za svojo varnost, saj vemo, da moramo imeti na glavi kolesarske čelade, vemo, da za vidnost poskrbimo z odsevnimi jopiči in  vemo, da mora biti naše kolo prometno varno. Z opravljenim teoretičnim kolesarskim izpitom obvladamo osnovno teoretično znanje, a pozor – pridobiti moramo še  praktične spretnosti in dovolj znanja za samostojno pot v prometu.

Hvala vsem voznikom avtomobilov, ker ste obzirni do nas, ko smo v vlogi pešca in  hvala že vnaprej, ker boste obzirni do nas tudi, ko bomo v vlogi kolesarja.

Mentorice z učenci

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – INFORMACIJE ZA STARŠE IN UČENCE

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – INFORMACIJE ZA STARŠE IN UČENCE

NPZ je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole.

Cilj NPZ-ja je preveriti doseganje standardov znanja, določenih z učnimi načrti in pridobiti dodatne informacije o kakovosti znanja učencev.

NPZ se opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole in je za učence obvezno.

Ob koncu 6. razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika.

Ob koncu 9. razreda pa se poleg slovenščine in matematike preverja znanje iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister za šolstvo. Ta predmet je letos za naše učence 9. razredov zgodovina.

Na isti dan učenec opravlja znanje le iz enega predmeta. Preverjanje se pri posameznem predmetu opravlja pisno. Vsi učenci opravljajo NPZ iz določenega predmeta istega dne ob isti uri. Opravljanje NPZ se bo pričelo ob 8.30 in se zaključilo ob 9.30.

Učenci bodo informacije o poteku in izvedbi NPZ dobili pri razrednih urah.

Nacionalno preverjanje znanja se izvede v enem roku in bo potekalo:

v torek, 4. 5. 2021 – slovenščina za 6. in 9. razrede,

v četrtek, 6. 5. 2021 – matematika za 6. in 9. razrede,

v ponedeljek, 10. 5. 2021 – angleščina za 6. in zgodovina za 9. razrede.

Staršem in učencem 6. in 9. razredov bodo omogočeni vpogledi v ovrednotene preizkuse in izpise dosežkov preko spletnega portala http//npz.ric.si.

Za 9. razrede bo vpogled možen od 1. 6. do 3. 6. 2021 in za 6. razrede od 7. 6. do 9. 6. 2021.

Dosežek učenca ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole.

Dosežki učencev 9. razredov pri NPZ se v letošnjem letu ne bodo upoštevali pri omejitvah vpisa v srednjo šolo.

Učenci s posebnimi potrebami so upravičeni do prilagojenega izvajanja NPZ.

Več informacij lahko pridobite iz Informacij za učence in starše, ki jih je izdal Državni izpitni center in objavil na spletni strani http://www.ric.si.

Pripravila: Dragica Borko, šol. svet. delavka

Dostopnost