Učbeniki, delovni zvezki in šolske potrebščine za šolsko leto 2023/24

Učbeniki, delovni zvezki in šolske potrebščine za šolsko leto 2023/24

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da smo v mesecu aprilu naredili izbor učnih gradiv za prihodnje šolsko leto 2023/24. Prav tako je bilo v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada na svetu staršev pridobljeno soglasje o skupni nabavni ceni kompletov delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv. V pdf prilogah objavljamo sezname učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin.

Na podlagi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov so vsi učenci naše šole upravičeni do brezplačne izposoje učbenikov, saj sredstva za nakup učbenikov zagotovi ministrstvo za šolstvo. Učenci bodo učbenike prejeli v prvih dneh pouka in jih bodo ob koncu šolskega leta vrnili. V kolikor bo učenec vrnil poškodovan ali uničen učbenik ali ga sploh ne bo vrnil, ste dolžni plačati odškodnino. Višino odškodnine bo glede na nabavno ceno in starost učbenika na predlog upravljalca učbeniškega sklada določil ravnatelj. Morebitne stroške odškodnine boste poravnali po položnici skupaj s stroškom malice za mesec junij.

Brezplačni so tudi delovni zvezki za učence od 1. do 3. razreda in jih učenci prejmejo prvi šolski dan pri svoji razredničarki. Šola zanje prejme sredstva z ministrstva. Delovnih zvezkov učenci ne vračajo. Starši učencev od 4. do 9. razreda delovne zvezke kupite sami. Založbe so pripravile povezave do njihovih spletnih naročilnic. Te objavljamo v prilogi.

Še vedno pa se lahko odločite za klasičen nakup. Naše sezname imajo Mladinska knjiga – Mestna knjigarna, DZS – Glavni trg in papirnice Office&More, lahko pa nakupujete tudi drugje.

Povezave do spletnih naročilnic:

MLADINSKA KNJIGA

Mladinska knjiga

KOPIJA NOVA

Kopija nova

DZS

https://www.dzs.si/

go2school

go2school

(Opomba: V osnovnih kompletih delovnih zvezkov so običajno zajeta tudi učna gradiva za izbirni predmet nemščina in druga učna gradiva – atlas, šolske karte. V kolikor jih ne potrebujete, to označite pri količini z 0.)

 

Priloge:
IZBOR DZ
IZBOR UČ
IZBOR ŠOLSKIH POTREBŠČIN

 

Hoče, 12. 6. 2023                                       Lidija Mazgan, skrbnica učbeniškega sklada

 

PROJEKT KORAK K SONČKU

PROJEKT KORAK K SONČKU

Spoštovanje, odgovornost, povezovanje, sodelovanje so vrednote, ki jih na Osnovni šoli Dušana Flisa Hoče cenimo in spodbujamo. Želimo si, da bi naši otroci razumeli in sprejemali vse vrste drugačnosti ter krepili spoznanje, da je čisto vsak človek edinstven, dragocen in vreden spoštovanja. S tem namenom smo se učiteljice Patricija Hren, Teja Fuchs, Miriam Tekavc Košec, Olga Olas Kovač, Katarina Vabel in Katja Frece v šolskem letu 2022/2023 priključile projektu Korak k Sončku, ki ga podpira tudi Zavod za šolstvo RS.

Z izvajanjem projekta želimo podpreti oblikovanje vzgojno-izobraževalnega procesa brez ovir ter opozoriti na principe vključevanja kot so pozitiven odnos do drugačnosti, odgovornost in profesionalnost vseh v tem procesu, ob upoštevanju pravic staršev. Projekt smo uspešno zaključili s predstavitvijo ostalim učencem, staršem in delavcem šole na prireditvi ob zaključku šolskega leta.

Organizatorica zaključne prireditve: Teja Fuchs

Koordinatorica projekta: Katarina Vabel

Dostopnost