Preklic organizacije nujnega varstva otrok

Vlada RS je za področje vzgoje in izobraževanja izdala Odlok, ki spreminja dozdajšnjo Odredbo, ki je predvidevala, da bo v času zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov zagotovljeno nujno varstvo otrok tistih staršev, ki morajo opravljati delo v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti. Novi odlok ne dovoljuje več organizacije nujnega varstva otrok, (niti v manjših skupinah) v prostorih šole in vrtca.

Ministrica za izobraževanje vzgojo in šport Simona Kustec prosi vse, ki lahko družinam z otroki, ki potrebujejo varstvo, priskočijo na pomoč pri varovanju njihovih otrok, da to storijo. A opozarja, naj to ne bodo starejši oziroma tisti, ki so v primeru koronavirusa v rizični skupini.

Na spletni strani vas bomo še naprej obveščali o morebitnih možnostih varovanja otrok na domu, ki nastajajo v okviru občinske uprave Občine Hoče – Slivnica in občinskega štaba za Civilno zaščito. Več informacij lahko spremljate na spletni strani občine Hoče – Slivnica.

Lepo vas pozdravljam in želim veliko optimizma v teh časih.

Hoče, 16. 3. 2020

Alojz Velički, ravnatelj OŠ Dušana Flisa Hoče

OBVESTILO STARŠEM V PRIMERU RAVNANJA RAZLIČNIH OKUŽB – DOPOLNJENO

Spoštovani!

Pri preprečevanju okužbe z novim koronavirusom (COVID-19) je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe, ki jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in toplo vodo (vsaj 1 minuto).
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

 

Za uspešno preprečevanje pojava in širjenja različnih okužb, potrebujemo tudi Vašo pomoč. Šola je v sodelovanju s pristojnim Ministrstvom na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje sprejela ukrepe za zmanjševanje širjenja različnih okužb.

V primeru spremenjenih razmer glede pojava različnih okužb, se bodo ukrepi temu prilagodili. O novostih Vas bomo sproti obveščali.

V tem trenutku sta šola in vrtec storila vse, kar je smiselno, da bodo lahko pouk in vzgojne dejavnosti nemoteno potekale.

 

Pri tem nam lahko pomagate tako, da sami naredite nekaj stvari:

 • Naučite svoje otroke, da si pogosto in pravilno umivajo roke z milom in vodo.
 • Naučite svoje otroke, da se z rokami ne dotikajo nosu, oči, ust.
 • Naučite svoje otroke, da kašljajo in kihajo v robček ali zgornji del rokava, če nimajo robčka pri roki.
 • Naučite svoje otroke, da si po kašljanju in kihanju pravilno umijejo roke.
 • Ne pošiljajte bolnega otroka v šolo ali vrtec! Bolan otrok ne sme v kolektiv. Če bo otrok zbolel v šoli ali vrtcu, boste prejeli obvestilo, da ga odpeljete domov. Poskrbite, da bo otrok ostal doma do ozdravitve.

 

Pošiljamo vam še povezavo do spletnih strani NIJZ, kjer najdete več informacij:
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.

NAČRT DELApriloga

OKROŽNICA MINISTRSTVA: priloga

NARAVNE REŠITVE: priloga

V upanju na zdravje in dobro počutje vseh Vas lepo pozdravljamo!

 

Hoče, 26. 2. 2020                                                             Ravnatelj: Alojz Velički

Odpoved ekskurzije v London

Odpoved ekskurzije v London

Spoštovani starši!

Ekskurzija v London, ki je bila napovedana za jutri, je odpovedana in bo preložena.

Spodaj prilagam dopis agencije LTA, organizatorice ekskurzije.

Spoštovani straši,

želeli bi vas obvestiti, da smo s strani šole prejeli informacijo, da so se starši otrok, ki ne potujejo v London, obrnili na šolo v skrbeh za svoje otroke po vrnitvi ostalih otrok iz Londona domov. Menijo, da se otroci, ki jutri potujejo v London, po vrnitvi domov ne bi smeli vrniti v šolo k pouku, saj bi s tem ogrožali zdravje drugih otrok, ki v Londonu niso bili. Ne moremo zagotovo vedeti, kaj se bo zgodilo naslednji teden po vrnitvi otrok nazaj, lahko pa pričakujemo, da bodo imeli prav ti starši in njihovi otroci odklonilen odnos do ostalih, ki so se s poti vrnili.

Popolnoma razumemo nastalo situacijo in morda se pomisleki pojavljajo tudi pri starših, ki ste se že pred sestankom v sredo odločili, da vaši otroci v vsakem primeru potujejo.

Po pogovoru s pristojnimi na Ministrstvu za zunanje zadeve in njihovem priporočilu zaradi trenutnega stanja glede okužb v Sloveniji, pa smo skupaj z vodstvom šole sprejeli odločitev, da jutrišnje strokovne ekskurzije v London v načrtovanem terminu ne izvedemo, temveč bomo ekskurzijo izvedli v kasnejšem terminu takoj, ko bodo razmere to dopuščale, vsekakor pa do konca  letošnjega šolskega leta. Dogovor glede novega termina bomo sprejeli skupaj s starši in vodstvom šole.

Če ekskurzije do konca šolskega leta ne bo mogoče izvesti, oziroma se z novim terminom ne boste strinjali,  se povrne vplačan strošek aranžmaja.

Prosimo, da nas danes najkasneje do 18. ure po elektronski pošti na info@lta.si obvestite o prejemu tega sporočila.

Vljudno vas prosim, da se do 18. ure zagotovo odzovete.

Danijela M. Vukmanič

ŠOLA V NARAVI – MOŽNOSTI SUBVENCIONIRANJA (za učence 7. razredov v šol. letu 2019/20)

Obveščamo vas, da je možno zaprositi za subvencioniranje šole v naravi, ki bo potekala od 25. 5. do 29. 5. 2020 v domu CŠOD Breženka – Piran. Vlogo za subvencionirano šolo v naravi lahko dobite pri šolski svetovalni delavki Dragici Borko (tel. št. 02 616 558 4) ali na spletni strani šole: Neveljaven ID prenosa.

Za subvencionirano šolo v naravi lahko zaprosite, če imate v odločbi o otroškem dodatku Centra za socialno delo zapisano, da imate do 376,06 Eur povprečnega dohodka na družinskega člana (vključno 3. dohodkovni razred) oz. imate druge socialne težave in ne zmorete plačati stroškov šole v naravi.

K vlogi priložite fotokopijo odločbe Centra za socialno delo.

O vlogi odloča ravnatelj šole po predhodno pridobljenem predlogu šolske svetovalne službe.

Vloge z dokazili oddate najkasneje do 13. 3. 2020 šolski svetovalni delavki Dragici Borko.

 

Hoče, 6. 3. 2020                                         Alojz Velički, ravnatelj

Informacije o izletu v London – dopolnjeno z vabilom na sestanek

Informacije o izletu v London – dopolnjeno z vabilom na sestanek

Spoštovani!

Glede na nastalo situacijo in izbruhom epidemije koronavirusa (2019-nCoV) v Evropi in predvsem sosednji Italiji so se pojavila s strani vas staršev številna vprašanja in pomisleki glede zagotavljanja varnosti in zdravja otrok na izletu v London.

Zavedamo se, da moramo poskrbeti za varnost in zdravje otrok. Učenci so s strani šole že bili poučeni o nevarnostih virusa oz. o proaktivnem delovanju. V primeru izleta v London ste starši podpisali prijavnico z agencijo LTA, zato šola o dejanski odpovedi izleta ne more odločati.

Želimo pa izvedeti večinsko mnenje staršev glede odhoda v London. V pogovoru z agencijo, je le-ta podala dve možnosti, pri čemer je potrebno upoštevati dejstvo, da so letalske vozovnice in akontacija stroška nastanitve že plačane. Prav tako letališče Benetke Marco Polo normalno obratuje, letalski prevoznik izvaja lete v London in London ni v izolaciji, zato povračilo teh stroškov s strani letalskega prevoznika in hotela ni možno.
Možnosti so naslednje:

 1. Ohrani se trenutni aranžma. Let iz Benetk v soboto, 7. 3. 2020, in povratek iz Londona v ponedeljek, 9. 3. 2020.
 1. Odpoved izleta v celoti. Utemeljenega razloga za odpoved aranžmaja zaradi zgoraj navedenega – dokler so letališča in zračni prostor odprta ter destinacija izleta ni v izolaciji – ni. Kljub temu pa bi agencija povrnila del vplačanega zneska, zmanjšanega za dejansko nastale stroške, to so v tem primeru strošek letalskih vozovnic in strošek vplačane akontacije za hotel.

Na podlagi večinskega mnenja staršev se bo sprejela skupna končna odločitev.  Ne glede na skupno odločitev se lahko individualno odločite za odpoved potovanja. Vaš strošek bo v tem primeru obravnavan skladno s splošnimi pogoji – UDELEŽENČEVA ODPOVED POTOVANJA.

V kolikor svojega mnenja ne podate, se smatra, da se strinjate s potovanjem v London, kot je bil predstavljen ob prijavi. O dokončni odločitvi boste seznanjeni najkasneje v torek, 3. 3. 2020. Kontakt: LTA agencija, 02 6210 211 ali info@lta.si.

Hvala za razumevanje in sodelovanje.

Lep pozdrav!

Hoče, 2. 3. 2020

VABILO NA SESTANEK ZA EKSKURZIJO V LONDON: Neveljaven ID prenosa

Organizatorica:                                                                                    Ravnatelj:

Danijela M. Vukmanič                                                                       Alojz Velički

Dostopnost