Šola v naravi – 6. razredi

Šola v naravi – 6. razredi

ŠOLA V NARAVI – MOŽNOSTI SUBVENCIONIRANJA
(za učence 6. razredov v šol. letu 2021/22)

Obveščamo vas, da je možno zaprositi za subvencioniranje šole v naravi, ki bo potekala od 21.2. do 25. 2. 2022 v domu CŠOD Radenci. Vlogo za subvencionirano šolo v naravi lahko dobite pri šolski svetovalni delavki Dragici Borko (tel. št. 02 616 558 4) ali je prenesete tukaj.

Za subvencionirano šolo v naravi lahko zaprosite, če imate v odločbi o otroškem dodatku Centra za socialno delo zapisano, da imate do 382,82 Eur povprečnega dohodka na družinskega člana (vključno 3. dohodkovni razred) oz. imate druge socialne težave in ne zmorete plačati stroškov šole v naravi.

K vlogi priložite fotokopijo odločbe Centra za socialno delo.

O vlogi odloča komisija po predhodno pridobljenem predlogu šolske svetovalne službe.

Vloge z dokazili oddate najkasneje do 25. 1. 2022  šolski svetovalni delavki Dragici Borko.

 

Hoče, 17. 1. 2022                                        Alojz Velički, ravnatelj

Moj otrok je v stiski – kaj lahko naredimo starši

Moj otrok je v stiski – kaj lahko naredimo starši

Spoštovani starši!

Posredujemo vam posnetek predavanja gospe Tadeje Batagelj – univ. dipl. psihologinje iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše z naslovom Moj otrok je v stiski – kaj lahko naredimo starši.

Šola je za večino otrok in mladostnikov vir podpore, pripadnosti, učenja in povezovanja. Ponuja vstopanje v vloge, v katerih se učenci dobro počutijo, nudi priložnosti za razmislek o lastnih mnenjih, omogoča vključenost v šport, prisotnost na izletih, spoznavanje novih vsebin. Omogoča pa tudi občutke napredovanja in uspeha, oblikujejo se doživljenjska prijateljstva in podporni odnosi z učitelji in drugimi odraslimi.

Ne glede na vse to, pa bo vsakega otroka in mladostnika šola občasno tudi skrbela – in to je povsem naravno in normalno.

Če pa je šola vir stresa in negativnih občutij pogosto ali večino časa, je pomembno, da prepoznamo to kot problem in da skupaj s šolo čimprej začnemo delati v smeri rešitve tega problema.

Na predavanju bo tekla beseda o tem, kako lahko starši prepoznamo otrokovo stisko in kako mu lahko pri tem nudimo učinkovito podporo.

Ker je predavanje vnaprej posneto in ne omogoča neposrednih replik in vprašanj, lahko predavateljico v primeru dodatnih vprašanj kontaktirate preko elektronskega naslova: tadeja.batagelj@guest.arnes.si

Predavanje traja 48 minut in bo dostopno do nedelje, 23. 1. 2022.

Posnetek si lahko ogledate na naslednji povezavi:

https://youtu.be/IIKndU_9bOc

Vljudno vas vabim, da si ogledate posnetek predavanja.

Lepo vas pozdravljam.                                                                                                                      Dragica Borko, šol. svetovalna delavka

Dostopnost