Sprememba odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID – 19 in dopolnjenega protokola samotestiranja učencev od 1. 2. 2022 naprej

Sprememba odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID – 19 in dopolnjenega protokola samotestiranja učencev od 1. 2. 2022 naprej

Spoštovani straši in skrbniki,

v Uradnem list RS št. 13/2022 je objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok se uporablja od 1. 2. 2022 naprej.

Posredujemo vam:

Sprememba odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 od 1. 2. 2022

Protokol_samotestiranja_dopolnitev od 1. 2. 2022

Zahvaljujemo se vam za dobro sodelovanje in vso podporo. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi poskrbeli, da se bodo naši učenci lahko izobraževali v šoli.

 

Lepo vas pozdravljam.

 Hoče, 2. 2. 2022                                                                          Alojz Velički, ravnatelj

Sprememba odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID – 19 in dopolnjenega protokola samotestiranja učencev od 1. 2. 2022 naprej

2. C – IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 3. 2. 2022 do vključno 4. 2. 2022 za 2.C 

zaradi odrejene karantene izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

 

V Hočah, 2. 2. 2022                                                                                        Alojz Velički, ravnatelj

Dostopnost