4. C in 7. C – IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

4. C in 7. C – IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 9. 2.  do vključno 11. 2. 2022  zaradi  odrejene  karantene  za učence 4. C in 7. C  izvaja izobraževanje na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene.

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

 

Alojz Velički, ravnatelj

V Hočah, 8. 2. 2022

Dostopnost